Svätý Dominik Savio

Dominik Savio (Autor: archív redakcie)
Autor:Jozef Sukenik st.
Pridané: 2007-04-06 18:25:45
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Po jednom stretnutí miništrantov s pánom farárom Skrakom sme odchádzali domov s obrázkom mladého chlapca, na ktorý nám každému vlastnoručne napísal: ,,Tvoj vzor miništranta“. Vtedy som aj ja veľmi málo vedel o skromnom chlapcovi Dominikovi Saviovi, ktorý bol na obrázku a ktorého som dlho nosil v spevníku.

Prešli roky a ja som mal možnosť nejaký čas žiť v kraji, kde sa Dominik narodil, kde žil a kde veľmi mladý umrel. Bolo to na severe Talianska v okoli Turína. Na mojich cestách a prechádzkach som sa neraz stretol s pamätnými tabuľami, ktoré ho prípomínali, či so sochami, ktoré boli z úcty k nemu iba tak vo dvoroch či záhradach pri rodinných domoch.
Bol som rád, keď sa mi časom dostala do rúk kniha od Teresia Bosca s názvom DOMINIK. Prečítal som ju viackrát, aby som lepšie spoznal tohto mladého svätca, patróna mládeže.
Svätý Dominik sa narodil 2. apríla 1842 v San Giovanni. Už od malička vynikal zbožnosťou. Kaplán z Murialda Don G. Zucca, kde Dominik s rodičmi žil, ho ako päťročného zobral miništrovať. No najväčšia udalosť v živote sv. Dominika bolo Prvé sv. prijímanie, na ktoré ho ako sedemročného na Veľkú noc roku 1849 pripravil Don Zucca. Bolo to výnimočné, lebo vtedy chodili deti na prvé sväté prijímanie 12-ročné. Prvé sväté prijímanie bolo takou veľkou udalosťou, že z okolitých dedín prichádzali všetci do farského kostola sv. Andreja v Castelnuove. ,, Bol to môj najkrajší deň, skutočne Veľký deň“, povedal Dominik. Áno, bol to deň veľkého spojenectva medzi Dominikom a Pánom Ježišom. Aby na tento deň nezabudol, napísal si štyri body, ktoré bol rozhodnutý dodržiavať celý život.
1. Budem sa často spovedať a na prijímanie pôjdem zakaždým, keď mi to spovedník dovolí.
2. Budem svätiť zasvätené sviatky.
3. Priateľmi mi budú Ježiš a Mária.
4. Radšej zomrieť ako zhrešiť.
Dominikova túžba bola stať sa kňazom. Rodičia ho na odporúčanie kňaza Dona Cugliera dali do rúk kňazovi, ktorého v tom čase poznali všetci – Don Boscovi. Tohto muža si už vtedy vážili ako svätca a posielali mu do oratória na okraji Turína chudobných chlapcov. Dominik vynikal usilovnosťou aj nadaním. Pod vplyvom kázní Dona Bosca a jeho príkladného života Dominik často sníval o svätosti. Jeho veľké úsilie v učení, pôstenie a príkladný život ho stáli veľa síl. Ochorel na zápal pľúc, večer 9.3.1857 zaspal naveky a druhýkrát sa narodil pre život a slávu v nebi.
9.júla 1933 ho pápež Pius XI., ktorý sa osobne poznal s Don Boscom, vyhlásil za ctihodného a jeho život zhrnul do troch slov: ,,Čistota, nábožnosť, apoštolát.“
5.marca 1950 ho pápež Pius XII. na základe zázračných uzdravení na jeho príhovor vyhlásil za blahoslaveného.
12.júna 1954 pápež Pius XII. pred 180 biskupmi, 19 kardinálmi a veľkým počtom mladých z celého sveta vyhlásil Dominika Savia za svätého.
Pozostatky sv. Dominika sú uložené v bočnom oltári v kostole Panny Márie Pomocnice v oratóriu, ktorý stavali chlapci Dona Bosca. Dominik odpočíva oproti svojmu učiteľovi Don Boscovi, ktorý bol jeho veľkým vzorom.
Keď som mal čas, rád som tam chodil pomodliť sa a v spomienkach sa vracal do svojich miništranských čias.