Pokúsiť sa!

 (Autor: archív redakcie)
Autor:Katarína Bujňáková
Pridané: 2007-03-03 11:28:13
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Stíšiť sa?
Niečoho sa zriecť?
Urobiť niečo, načo nemám chuť?
Priniesť obetu za niekoho, kto mi ublížil,
za niekoho koho nemám rád?
Pre človeka príliš ťažké, Bože.
Vraj sa mám pokúsiť?
A načo?
Načo toľko odriekania a sebazapierania?
Vraj uvidím, ak to skúsim?
Tak dobre, skúsim to.
Pre Teba, Bože môj.
Verím, že potom zistím, čo je na pôste to najpodstatnejšie.