Čo napísali novokňazi o sebe

Novokňazi

Novokňazi ešte ako bohoslovci pred katedrálov sv. Martina (Autor:  )
Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Narodil som sa 14. októbra 1979 v Levoči. Pochádzam z päťčlennej rodiny. Otec Ján (53) pracuje ako údržbár pri prácach na tuneli vo Fínsku. Mama Darina (49), rodená Juríčková, rodáčka z Tepličky, pracuje ako upratovačka v Základnej škole v Markušovciach. Mám dvoch súrodencov. Starší brat Vlado (27) je ženatý a žije na Morave pri Znojme. Mladšia sestra Jana (24) je slobodná a pracuje ako au-pair v Londýne.
V rokoch 1987-94 som navštevoval Základnú školu v Markušovciach a v rokoch 1994-98 som navštevoval Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči. Po ukončení tento školy som sa hlásil do kňazského seminára v Spišskej Kapitule, kde ma však neprijali. Preto som od októbra 1998 do októbra 1999 nastúpil na vojenskú službu do Rimavskej Soboty. Po ukončení vojenčiny som si znova podal prihlášku do kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Tentoraz ma prijali. Tu som od roku 2000 doteraz študoval. Povolanie ku kňazstvu som pocítil v ranom detstve, no nebolo to také vážne. Bolo to také svetielko, iskrička. Toto povolanie sa začalo vo mne vážnejšie ozývať na gymnáziu, hlavne na konci štúdia, keď som „to“ cítil, ale som „to“ ešte nechcel. No a z tohto pocitu sa stala túžba počas vojenčiny a po nej, hoci aj vtedy boli také chvíľkové zaváhania... Teraz som šťastný lebo viem, že toto je moje miesto v živote. Od určitého momentu to jednoducho viem...Moja cesta ku kňazstvu nebola taká priama, skôr tie cestičky boli také kľukaté a neisté. O to viac som rád, že teraz už tú istotu mám: istotu, že som si vybral dobre. Prajem každému človeku, aby raz dospel do toho momentu, keď si povie, že si vybral dobre.
Ján Rimbala, novokňaz


Narodil som sa 31. mája 1980 v Krompachoch. Svoje detstvo a obdobie stredoškolských štúdií som prežil v Markušovciach. Otec Andrej pracoval ako banský údržbár a v súčasnosti je na dôchodku. Mamka Elena, rodená Šustrová je rodáčka z Kluknavy, pracovala ako zdravotná sestra v nemocnici v Krompachoch. Aj ona je v súčasnosti na dôchodku. Sestra Andrea je vydatá, žije so svojim manželom Ľubomírom v Levoči a pracuje ako učiteľka náboženstva a slovenského jazyka na Základnej škole v Markušovciach.V rokoch 1987-94 som navštevoval Základnú školu v Markušovciach a v rokoch 1994-98 som navštevoval Strednú priemyselnú školu strojnícku v Spišskej Novej Vsi, ktorú som ukončil maturitnou skúškou. Pre kňazstvo som sa rozhodol už na strednej škole. V roku 1999 som bol prijatý do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V treťom ročníku som štúdium prerušil na jeden rok, aby som sa lepšie uistil o svojom kňazskom povolaní. Zamestnal som sa. Pracoval som v Prahe, Bratislave a Senici na rôznych pracovných a administratívnych miestach. V roku 2004 som sa vrátil do kňazského seminára do štvrtého ročníka a pokračoval som v štúdiu katolíckej teológie a vo formácii. V roku 2005 som prijal diakonskú vysviacku a stal som sa členom kléru v Spišskej diecéze. Diakonskú prax som vykonával vo farnosti Ružomberok. Dňa 11. júna 2006 som mal v Spišskej Kapitule slávnostnú promóciu, čím som ukončil štúdium v kňazskom seminári na teologickej fakulte Katolíckej univerzity. Dňa 17. júna 2006 prijmem kňazské sväteniePo kňazskej vysviacke chcem slúžiť Bohu i ľuďom ako kňaz tam, kam ma diecézny biskup pošle. Medzi moje záľuby patrí anglický jazyk, práca s počítačom a práca s ľuďmi.
Róbert Gurčík, novokňaz