FARNOSŤ BOHATÁ NA KŇAZSKÉ POVOLANIA

Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Primiciant Mgr. Cyril Hamrák nadväzuje svojou kňazskou vysviackou na viacerých kňazov, ktorí pochádzajú z Markušoviec a pôsobia na rôznych miestach Spišskej diecézy. V nasledujúcich riadkoch si niektorých z nich pripomenieme. Ale už teraz možno povedať, že farnosť Markušovce je bohatou na kňazské povolania. Je zaujímavé, že ide prevažne o povolania za diecéznych kňazov. Iba jeden zo žijúcich kňazov je rehoľníkom, všetci ostatní sú diecéznymi kňazmi. Aj dp. Cyril Hamrák je diecéznym kňazom. Bol vysvätený pre službu Spišskej diecézy.

Na prvom mieste spomeniem brata jeho deda z matkinej strany pána dekana Františka Hamráčka z Tepličky, ktorého si už Pán povolal. Bol kňazom Rožňavskej diecézy a dlhé roky pôsobil v Krompachoch, kde ho veriaci mali veľmi radi a s úctou si na neho spomínajú. Bol milej a prívetivej povahy. Pochovaný je v Tepličke.

Mons. Michal Kľučár, spišskokapitulský farár, je zase bratom jeho starej mamy z otcovej strany. Na kňaza bol vysvätený v roku 1946 a po kaplánskych rokoch bol správcom farnosti v Liskovej, potom správcom farnosti Zakamenné. V roku 1964 nastúpil za tajomníka Biskupského úradu v Spišskej Kapitule. Neskôr sa stal riaditeľom Biskupského úradu a farárom v Spišskej Kapitule.

Vdp. Stanislav Baldovský, markušovský rodák, pôsobil na viacerých miestach Spišskej diecézy. V súčasnosti pôsobí ako farár vo farnosti Veľká Lesná.

PhDr. Vladimír Fajkus taktiež pochádza z Markušoviec. Po vysviacke pôsobil na viacerých miestach. V poslednom období bol správcom farnosti Hniezdne, neskôr pôsobil vo Veľkej Lomnici a v súčasnosti pôsobí vo farnosti Spišská Teplica.

Pán farár Viliam Komár pôsobí už dlhé roky na Liptove. Bol kaplánom v Ružomberku a neskôr sa stal správcom farnosti Bobrovec na Hornom Liptove. Aj on pochádza z Markušoviec.

Vdp. Jozef Mrovčák je už na dôchodku v Kňazskom domove sv. Jána Boska v Spišskej Kapitule. Uchoval si vzácny a pekný priateľský vzťah s Dr. Pavlom Janáčom z Krušetnice a s Pavlom Beganom, správcom Kňazského domova v Spišskej Kapitule. Na svoje rodisko Markušovce nezabúda.

Vdp. Ján Čuchran pôsobil na viacerých kaplánskych miestach (Ružomberok a Námestovo). Neskôr bol správcom farnosti Hnilec a v súčasnosti pôsobí vo Svite. Živo sa zaujíma o dianie vo svojej rodnej farnosti.

Pater Matej Ovčiarik, OFM je taktiež markušovským rodákom. Po vstupe k Menším bratom sv. Františka sa stal kňazom a pôsobí v Hlohovci.

Vdp. ThLic. Peter Lovas bol kaplánom v Liptovskom Mikuláši, potom správcom farnosti v Spišskej Teplici a v súčasnosti je kaplánom v Spišských Vlachoch.