KŇAZI: KONTROVEZNÉ OSOBY?

Kniha :) (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Jedni ich nenávidia, ďalší ich považujú za „vykopávku“, za pozostatok doby minulej, za „archívny materiál“, ktorý sa zhodou okolností zachoval do doby súčasnej. Iným „oči kole“ už len pohľad na nich. Niektorí ich považujú za „okrádačov“ ľudí, za „darmožrákov“; vraj ráno vstanú, prežehnajú sa a majú fajront.

No sú aj takí, ktorí prechovávajú voči ním hlbokú úctu. Považujú ich za Božích mužov, za ohlasovateľov Kristovej blahozvesti, za vysluhovateľov Božích tajomstiev, za mužov modlitby, za tých, ktorí milujú Boha s nerozdeleným srdcom. Majú ich za učiteľov viery a ochotne i s láskou načúvajú ich hlasu a využívajú ich duchovnú pomoc.
V každom prípade kňaz ostane pre tento svet „kontroverznou“ osobou. Vždy ho budú milovať i nenávidieť, mať v úcte i zatracovať ho. Lebo žije v tomto svete, ale usiluje sa žiť tak, akoby nebol z tohto sveta. Žije síce vo svete, ale patrí Bohu. Je jednoducho iný než ostatní. Jeho životná cesta je Kristovou životnou cestou. Aj Krista milovali i nenávideli. Nemôže to byť ináč ani s jeho kňazom. Jeho život je jedinečným a neopakovateľným dobrodružstvom s Kristom.
Sme slabí a predsa sme v Kristovi silní. Sme zraniteľní, ale vždy sa nájdu takí, ktorí nám pomôžu. Niekedy sa nám zdá, že nevládzeme niesť svoj „kríž“, ale vždy sa nájde nejaký Šimon Cyrenejský... Nemáme „moc“ a predsa sa mnohí boja moci slova, ktoré hlásame. Niektorých z nás aj zabíjajú, ale z ich krvi povstanú ďalšie a ďalšie povolania...
Mnohí nás každú nedeľu počúvajú, poznajú nás po mene, poznajú naše povahy, spôsoby správania... A predsa nás nepoznajú alebo len málo poznajú. Lebo kto by nás chcel poznať naozaj, musel by preniknúť až k tajomstvu nášho povolania, až do hĺbky našej kňazskej duše.
Nejestvuje veľa kníh o kňazoch a aj tie, ktoré sú, sú iba chabým pokusom opísať bližšie dušu kňaza. Jedna sa mi predsa však páči a oslovuje ma. Napísal ju arcibiskup zo Sens vo Francúzsku Georges Gilson. Vyšla aj v slovenskom preklade pod názvom „Diecézny kňaz v pastoračnej službe“. Je to kniha o kňazoch, ale nie iba pre kňazov, ale pre všetkých, ktorí majú túžbu bližšie spoznať kňaza a jeho kňazstvo. A veriaci by mali takúto túžbu mať, aby vedeli kňazov chápať i pomáhať im v ich pastierskej službe.