Rozhovor s vdp. Stanislavom Misálom

novým markušovským kaplánom

 (Autor: archív redakcie)
Autor:redakcia
Pridané: 2008-07-06 22:29:12
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Narodil sa 28. mája 1976 v Poprade, ale pochádza z Liptovskej Tepličky. Otec sa volá Stanislav Misál a matka Valéria, rodená Gágoríková. Pokrstený bol vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa 20. júna 1976 a pokrstil ho Ladislav Vrábeľ, vtedajší správca farnosti. Má troch mladších súrodencov: Marcela, Martina a Valériu. V rokoch 1982 – 1990 navštevoval základnú školu v rodnej obci, potom sa vyučil za textilného chemika na SOU – textilnom v Liptovskom Mikuláši, pokračoval v stredoškolských štúdiách a maturoval na Gymnáziu sv. Františka Asisského v Levoči. V roku 1996 som začal študovať katolícku teológiu na Bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, TI Spišské Podhradie. Absolutórium dosiahol vykonaním štátnej skúšky dňa 29. mája 2002. Na kňaza bol vysvätený 15. júna 2002 v katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule spišským diecézným biskupom Mons. Prof. ThDr. Františkom Tondrom. Dňa 1. júla 2002 nastúpil za kaplána do Starej Ľubovne. Po dvoch rokoch (1.7.2004) sa stal kaplánom v Levoči, kde pôsobí doteraz. Zo všetkých kňazov – rodákov je ako jediný kňaz spišskej diecézy.

• Ako ste prijali správu, že po viacročnom pôsobení v Levoči Vás prekladajú do Markušoviec?
Prijal som ju s vedomím, že treba v novej farnosti pokračovať v začatej pastoračnej službe od kňazskej vysviacky 15. júna 2002, samozrejme, že v konkrétnych podmienkach novej farnosti.

• Čo si odnášate ako niečo vzácne z Levoče?
Mariánsku úctu. Úctu k Panne Márii prejavenú v službe ľuďom. Návšteva Panny Márie u svojej príbuznej Alžbety nás povzbudzuje i zaväzuje zároveň, aby sme cez úctu k Panne Márii nachádzali cestu k sebe.

• Poznáte markušovskú farnosť?
Z geografického hľadiska áno. Viem, že farnosť má filiálky. Môj prvý kontakt s farnosťou bol cez archívne dokumenty (Schematizmus Spišskej diecézy). Pri písaní diplomovej práce som sa musel zorientovať a ubezpečiť, o ktorú Tepličku ide. Či ide o Tepličku nad Hornádom (in Scep.), našu filiálku alebo Tepličku (in Lipto.), moje rodisko čiže Liptovskú Tepličku.
Neviem, koho vo farnosti budem poznať. Viem, že takí budú. A viem aj to, že budú takí, ktorí ma budú poznať zo škôl, ale predovšetkým ako kaplána v Levoči. Mám tu spolužiakov a mám tu aj žiakov.

• Čím chcete obohatiť farnosť Markušovce a našich veriacich?
Bol by som veľmi rád, keby sa mi podarilo, pravda s Božou pomocou, naplniť heslo sv. Františka aj názov nášho časopisu Pokoj a dobro. Pokojom, ktorý plynie z modlitby a dobrom, ktoré je ovocím služby.

• Ktoré by mali byť podľa Vás priority kňaza súčasnej doby?
Mons. ThDr. Štefan Náhalka, môj rodák a prvý rektor Slovenského ústavu v Ríme, o ktorom som písal magisterskú prácu, napísal túto vetu: „Je to človek, ktorý stojí plne v životnom prúde, zasahuje celou energiou do behu denných udalostí, ale pritom žije bohatým vnútorným životom.“ Toto vyjadrenie pokladám za životne dôležitú prioritu každého kňaza súčasnej doby.