(Nielen) vianočné darovanie

Autor:Monika Hodnická
Pridané: 2008-01-12 16:20:31
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Obdarúvavame sa hocičím. Každý darček poteší. Hlavne tie, ktorú sú darované úprimne a s láskou alebo aj tie, ktoré prídu nečakane v pravý čas. No je aj taký dar, ktorý pomôže zdraviu človeka alebo mu dokonca zachráni život. Takto obdarovaný človek potom pocíti radosť z toho, že sa akoby druhýkrát narodil. A to nielen na Vianoce.

Zázračná tekutina
Ľudská krv je nenahraditeľná. Ak ju človek stratí alebo ju súrne potrebuje doplniť či vymeniť, môže ju dostať len od iného človeka, od dobrovoľného darcu. Každá zložka krvi má svoju osobitnú úlohu: červené krvinky prenášajú kyslík z pľúc do celého tela. Krvná plazma obsahuje bielkoviny a z nich najvýznamnejšie sú protilátky, neodmysliteľné pre obranyschopnosť organizmu. Biele krvinky chránia človeka pred infekciou a ochoreniami. Krvné doštičky zasa pomáhajú pri zastavení krvácania. Z krvi sa získavajú rozličné prípravky, ktoré sa používajú na liečbu viacerých ochorení. Z krvi jedného darcu možno vyrobiť lieky pre viac pacientov. Spracovaním krvnej plazmy sa získava celá škála liekov, ktoré sa nedajú nahradiť. Ľudia s poruchou zrážania krvi sú napríklad na niektoré z týchto liekov odkázaní celý svoj život. Bez darcov krvi by však ich liečba bola nemysliteľná.

Darcovstvo krvi
Je neodmysliteľnou súčasťou liečebno-preventívnej starostlivosti o občanov. Preto je jednou z priorít Slovenského Červeného kríža v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfuziologickými oddeleniami nemocníc spolupracovať pri výchove k darcovstvu.

Pravidlá a podmienky
Darovať krv môže každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, pričom muži každé dva mesiace a ženy každé tri mesiace. Existuje aj takzvaný Etický kódex darcovstva krvi a krvnej plazmy. Bol prijatý v roku 2000 Medzinárodnou spoločnosťou pre krvnú transfúziu (ISBT). Obsahuje zoznam niekoľkých pravidiel. Najdôležitejšie a prvé z nich je to, že darcovstvo krvi vrátane krvotvorných tkanív pre transplantáciu má byť za každých okolností dobrovoľné a bezplatné a na darcu sa nesmie vyvíjať žiaden nátlak.

Oceňovanie
Oceňovanie mnohonásobných darcov krvi je odstupňované nasledovne:
1. Odznak symbolizujúci kvapku krvi rubínovej farby – po prvom darovaní
2. Bronzová plaketa Prof. MUDr. Jana Janského – po desiatom darovaní
3. Zlatá plaketa Prof. MUDr. Jana Janského – po dvadsiatom darovaní
4. Diamantová plaketa Prof. MUDr. Jana Janského – po šesťdesiatom darovaní u žien a po osemdesiatom darovaní u mužov.