Farnosť Markušovce

 (Autor: archív redakcie)
Autor:Ján Duda
Pridané: 2009-06-30 15:21:12
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Farnosť Markušovce je starobylou farnosťou a v súčasnosti sa dá jej vznik určiť len veľmi ťažko. Súčasný kostol sv. Michala archanjela stojí na pahorku nad Hornádom so štíhlou gotickou vežou. Na tomto pahorku pravdepodobne stál drevený kostolík už v 11. alebo 12. storočí. Pri výskume v podzemí kostola archeológ František Javorský v roku 1997 objavil čiastky základu staršej neznámej stavby spred 13. storočia. Základná časť súčasného kostola bola postavená v prvej polovici 13. storočia pravdepodobne spolu s hradom rodiny Máriássy, ktorý je lokalizovaný hneď vedľa kostola. V roku 1484 gróf Mikuláš Máriássy prebúral severnú stenu chrámu a pristavil kaplnku Kozmu a Damiána, ktorá dnes tvorí severnú bočnú loď chrámu. V jubilejnom roku 1500 ten istý zemepán prebúral južnú stenu chrámu a pristavil k nej kaplnku sv. Anny. V roku 1709 kostol prešiel do rúk Kalvínom a zemepán spustošil interiér kostola. Kostol obnovil až Alexander Máriássy, titulárny biskup knínsky a spišský prepošt, ktorý dňa 6. júla 1731 osobne vykonal dedikáciu kostola k úcte sv. Michala archanjela. V súčasnosti obec Markušovce, ktorá leží asi 6 km juhovýchodne od Spišskej Novej Vsi počíta 3200 obyvateľov, z ktorých sa najviac sa hlási ku katolíckej cirkvi.

Vo vzdialenejšej histórii pod jurisdikciu markušovského farára patrili aj obce Koterbachy (v súčasnosti Rudňany), Matejovce nad Hornádom, Závadka, Lieskovany, Teplička a iné menšie osady. V súčasnosti má farnosť Markušovce tri filiálky: Tepličku nad Hornádom, Pod Tepličku a Lieskovany. Najpočetnejšou filiálkou je Teplička nad Hornádom s počtom obyvateľov 1100 a vlastným kostolom, ktorý zväčšili o dve bočné lode začiatkom 20. storočia Tepličania, ktorí odišli pracovať do Ameriky. Dovtedy tam bola iba kaplnka.
Filiálka Pod Teplička kostol nemá a časť veriacich navštevuje bohoslužby v Spišskej Novej Vsi a časť prichádza do kostola v Tepličke. Odhadnúť počet obyvateľov Pod Tepličky je dosť zložité, nakoľko sa tam nachádza aj rozsiahla chatová osada. Nie je však potom väčšia než Lieskovany. Filiálka Lieskovany počíta približne 300 obyvateľov, od roku 1990 má vlastný kostol.

Farský kostol v Markušovciach
Kostol sv. Michala v Markušovciach má hlavnú loď a dve bočné lode. Murované jadro kostola bolo postavené v prvej polovici 13. storočia a postupne sa k nemu pristavovali jednotlivé ďalšie časti: v roku 1484 severná loď, v roku 1500 južná loď, potom sa zväčšila zákristia a ešte predtým sanktuárium, začiatkom 20. storočia sa predĺžila severná loď. Oltár je barokový, lavice pochádzajú v 19. storočia. Začiatkom 20. storočia udrel do barokovej veže blesk a zničil ju. Novú vežu postavili už v gotickom štýle a urobili ju špicatou. Organ pochádza z povojnovej doby (približne z roku 1945-50 z dielne Rieger). V roku 1998 bolo v kostole vybudované vodné podlahové temperovanie a uložená travertínová dlažba, preto je v kostole príjemná teplota aj v zimných mesiacoch. Exteriér kostola je obklopený mohutným murovaným valom a preto bolo možné vybudovať expozíciu sakrálneho umeleckého kameňa, chodníky a parkový trávnik s umelým automatickým zavlažovaním. Vo veži sa nachádzajú tri zvony. Najmenší asi 150 kg zvon Michal je z roku 1991 z dielne Márie Dytrychovej, stredný 320 kg zvon Ján Vojtaššák je z roku 2003 a bol vyrobený v dielni Márie Dytrychovej a najväčší pol tonový zvon Urban je z 19. storočia. Všetky zvony majú od roku 2003 nové drevené závesy a fungujú na lineárny elektrický programovací pohon. V roku 2003 dostali všetky zvony nové „srdce“ z dielne Rostislava Bouchala. Firma Aman z Markušoviec vyrobila nové kované vstupné brány do nádvoria kostola.
Na nádvorí kostola je pohrebisko rodiny Máriássy, ktorí boli kedysi patrónmi kostola. Dňa 21. júna 2003 bol na nádvorí pochovaný gróf Pavol Máriássy, ktorý býval v Štokholme a umrel 93-ročný v Markušovciach.
Kostol sv. Michala archanjela v Markušovciach je historickou pamiatkou a je súčasťou spišskej gotickej cesty.

Filiálny kostol v Tepličke
V Tepličke nad Hornádom bola dlhé roky iba kaplnka a Tepličania chodili na bohoslužby do Markušoviec. Začiatkom 20. storočia niektorí Tepličania, ktorí odišli za prácou do Ameriky, keď sa vrátili, zväčšili kaplnku o dve bočné lode. Ale až niekedy v 60. – 70. rokoch začal pravidelnejšie a častejšie prichádzať na voze kňaz, aby tu odslúžil svätú omšu. Ku koncu 20. storočia bol interiér rekonštruovaný. Bolo vybudované elektrické podlahové temperovanie s novou keramickou dlažbou. Obetný stôl a bohostánok je z karpatského pieskovca. Dňa 11. apríla 1998 dedikáciu kostola vykonal Mons. Andrej Imrich, titulárny biskup Castello Tituliáno a pomocný spišský biskup. Následne bola vykonaná generálna oprava organa a zavedené nové osvetlenie. Kostol je najvýraznejšou dominantou obce.

Filiálny kostol v Lieskovanoch
Základný kameň tohto kostola požehnal Ján Pavol II. pri svojej prvej návšteve Slovenska v roku 1990 a kostol požehnal 15.8.1990 spišský diecézny biskup Mons. František Tondra. Ide o moderný kostol, ktorý aj priestorovo počíta s rastom počtu cirkevnej obce. O stavbu kostola sa zaslúžil vtedajší správca farnosti Michal Vitkovský. Aj tento kostol je temperovaný vodným radiátorovým systémom a aj v zimnom období je v ňom veriacim príjemne. Okolie kostola je vynikajúcou ukážkou záhradnej architektúry (trávnik, zavlažovanie, kroviny), o čo sa stará firma Muškát pána Jána Živčáka. Od roku 2005 má kostol novú drevenú krížovú cestu z dielne majstra Štefana Barnáša z Kežmarku.