Sila obrazu a zážitok zo spoločenstva

Aj cirkev sa pokúša vstúpiť s ohlasovaním evanjeliado sféry obr obrazov

 (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Sila obrazu

Som presvedčený, že až v poslednej dobe si začal človek zvlášť mocne uvedomovať silu, akou obraz vplýva na človeka. Jedným z najvplyvnejších a najbohatších mužov dnešného Talianska je Silvio Berlusconi, ktorý vlastní niekoľko televíznych kanálov v spomínanej krajine. Keď človek niečo vidí, zanechá to v ňom silný dojem. Napríklad pozeráte celovečerný film. A potom, keď si ľahnete spať, ešte dlho vám chodí po rozume, čo ste videli a počuli a pamätáte si to dlhé roky. Ak sa k obrazu ešte pridá farba, sila obrazového vnemu nadobúda obrovské rozmery a hlboko preniká do ducha človeka a dlho sa tam udrží. Preto dnešná doba je dobou veľkých plagátov popri cestách, dobou televízie, filmov, kín, farebných časopisov.

Aj cirkev sa pokúša vstúpiť s ohlasovaním evanjelia do tejto sféry obrazov. Preto to enormné úsilie cirkvi vstúpiť na obrazovky televízie (jedno je isté: do Markízy sa cirkev nedostane a ak sa dostane, tak iba tak, aby mohli ukázať, aká je tá cirkev ničomná a zbytočná.) Preto sme mali v jubilejnom roku putovanie obrazov po rodinách, preto farebná prvá strana nášho časopisu a podobne. To všetko preto, že sa pokúšame k ľuďom priblížiť Boha obrazovým vnemom i pútavým slovom. Aby to malo na ľudí vplyv, aby ich to zaujalo.
Ešte si kladiem jednu otázku: prečo dávajú v televízii reklamy, keď nám už tým lezú na nervy? Prečo sú okolo ciest tie veľké obrazy, ktoré nazývame bilboardami, keď na nich len hundreme a stoja obrovské peniaze? Odpoveď je jediná: ak pozeráme film, pozeráme aj reklamu. Či chceme alebo nechceme. A podobne je to aj bilboardami. Nie je dôležité to, či kvôli nim hundreme, alebo či nám lezú na nervy. Dôležité pre ich tvorcov je to, že ich stále a stále opakujú a nám sa to vrýva stále hlbšie a hlbšie do nášho ducha. Až odrazu s úžasom zistíte, že tú nenávidenú reklamu si pamätáte najviac a ten ohundraný bilboard vám najviac utkvel v pamäti. A tak dosiahli, čo chceli, a to aj napriek tomu, že sme to my sami nechceli. Už z toho vidíme, aká úžasná je sila farebného obrazového vnemu. Preto ho ani v otázke duchovného života nemôžeme obísť alebo ponechať na okraji. Musíme si o ňom povedať čosi viac a bližšie, aby sa s nami nemanipulovalo proti našej vôli.

Deštrukčná sila obrazu

Farebný obraz má úžasnú silu a vplyv, lebo hlboko preniká do nášho vnútra. Táto sila nám môže zničiť a rozbiť naše vnútro, nášho ducha, ak to budú obrazy, ktorú sú zlé. Obrazy, ktoré propagujú zlo, násilie, erotiku, klamstvá a iné typy zla, môžu rozbiť nášho ducha. A ak budú takto obrazy vplývať na nedospelé deti, ktoré najviac vnímajú svet a okolie cez obrazy, „vyrobia“ z nich zlých a nedobrých ľudí. V takomto zmysle sa stáva farebný obrazový vnem pekelným nástrojom na šírenie zla.

Užitočná sila obrazu

Ak však sa obrazom propaguje dobro, láska, porozumenie, kresťanské hodnoty a ak takého obrazy vstupujú do nášho vnútra a vplývajú na nášho ducha, stávajú sa šíriteľmi evanjelia.

Poučenie

Preto dnes cirkev v mene dobra človeka volá po mravnosti v médiách. Preto nás cirkev vyzýva, aby sme vo svojom vlastnom mene, v mene dobra a nášho osobného šťastia a v mene šťastia a dobra vašich detí, aby sme boli my „pánmi“ nad médiami a obrazovými vnemami. Aby sme sa nikdy nestali otrokmi tých, ktorých v skutočnosti ani nevidíme, ale vidíme ich obrazy, ktoré k nám posielajú cez obrazové kanály. Nám tu pomôže iba apelovať na rodičov, aby si plánovali pozeranie televízie, filmov. Aby si vyberali tie dobré a nepozerali tie zlé. Milí rodičia a starí rodičia, v tejto oblasti, či si to už uvedomujete, alebo len ešte začínate uvedomovať, máte obrovskú zodpovednosť za mladú generáciu, či to bude generácia zla alebo generácia dobra, či to bude generácia kultúry života alebo generácia kultúry smrti.

Zážitok spoločenstva

Ďalším veľmi vplyvným fenoménom dnešnej doby je zážitok spoločenstva. Sme svedkami plných futbalových a hokejových štadiónov. Byť a cítiť sa jedným z mnohých, že je nás veľa, že sme spolu určitá sila, že máme za sebou niekoho, že máme vedľa seba niekoho, že máme priateľov a spoločné záujmy a ciele. Toto je fenomén, ktorý aj dnes hýbe svetom.
V podobnom duchu idú aj duchovné spoločenstvá. Sú to spoločenstvá zamerané na modlitbu, iné na vzdelanie, ďalšie na charitatívnu činnosť, iné na aktívne využívanie voľného času. Sú spoločenstvá postavené na rôznej báze duchovnosti: Neokatechumenát, Obnova v Duchu Svätom, Nazaret, Fokoláre, Kolpingovo dielo a mnohé iné. Aj v týchto spoločenstvách veriaci cítia určité zázemie, priateľov, ľudí rovnakého záujmu a štýlu duchovnosti. Jednoducho je to zážitok zo spoločenstva. Existuje ešte jedno spoločenstvo, ktoré musím vyzdvihnúť: je to farské spoločenstvo. Aj toto spoločenstvo má poskytovať veriacim zážitok zo spoločenstva, že sme bratia a sestry, že patríme k sebe, že máme spoločné duchovné záujmy, že si vieme navzájom pomôcť.