130. výročie narodenia biskupa Jána Vojtaššáka

Autor:Ján Duda
Pridané: 2007-10-31 12:28:43
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

14. novembra 2007 uplynie 130 rokov od narodenia biskupa Jána Vojtaššáka.

Narodil sa 14. novembra 1877 v Za­kamennom na Orave. Teológiu študoval v Spišskej Kapitule v rokoch 1895-1901. Dňa 1. júla 1901 bol v Spišskej Kapitule vysvätený na kňaza. V rokoch 1901-1911 pôsobil ako kaplán na rôznych miestach Spišskej diecézy. V roku 1911 sa stal farárom vo Veličnej na Dolnej Orave. Benedikt XV. ho 26. novembra 1920 vymenoval za sídelného spišského biskupa. Na biskupa bol vysvätený 13. februára 1921 v Nitre a úradu sa ujal 27. februára 1921.
Po komunistickom prevrate vo februári 1948 sa vládna moc rozhodla cirkevné štruktúry zlikvidovať. Mnohí biskupi a kňazi sa ocitli vo väzení. Tak došlo k zinscenovaniu procesu s biskupmi Vojtaššákom, Buzalkom a Gojdičom dňa 13. januára 1951.
Biskup bol odsúdený ako 73-ročný na 25 rokov väzenia, na zhabanie majetku a stratu občianskych práv. 11 rokov odsedel v žalári a zvyšné štyri roky vo vyhnanstve v Čechách strážený agentmi ŠTB. Zomrel 4. augusta 1965 ako 88-ročný v Říčanoch pri Prahe. Pochovaný bol v Zakamennom 7. augusta 1965. V roku 2003 boli jeho telesné pozostatky prevezené do katedrály v Spišskej Kapitule.