NOVÝ KARDINÁL ŠTÁTNY SEKRETÁR

Tarcisio Bertone (Autor: archív redakcie)
Autor:Ján Duda
Pridané: 2006-08-14 10:17:25
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

22. júna 2006 Svätá Stolica oznámila, že novým kardinálom štátnym sekretárom sa stal arcibiskup z Janova 72-ročný Tarcisio Bertone. Na poste druhého najsilnejšieho muža Vatikánu (je to po úrade pápeža najvplyvnejší post) vystrieda 79-ročného kardinála Angela Sodana, ktorého abdikačný list z dôvodu veku Benedikt XVI. zdedil na stole po svojom predchodcovi. Každý biskup po dovŕšení 75. roku veku musí podať pápežovi abdikáciu. Túto povinnosť ukladá biskupovi Kódex kánonického práva.

Nový kardinál štátny sekretár je vzdelaním konštitučným cirkevným právnikom. Má licenciát z teológie a doktorát v kánonického práva. Licenciátnu prácu z teológie napísal na tému „Náboženská sloboda a tolerancia“ a dizertačnú prácu v kánonického práva na tému „Moc v cirkvi v náuke Benedikta XIV. – pápeža Lambertiniho (1740-1758). Pápež Lambertini je dodnes uznávaným cirkevným právnikom a výrazným spôsobom zasiahol osobitne do kanonizačných procesov. V roku 1976 prevzal katedru cirkevného konštitučného práva na Fakulte kánonického práva Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme a až do svojho vymenovania za arcibiskupa vo Vercelli v roku 1991 prednášal na Saleziáne a Lateráne Ius pubblicum ecclesiasticum. V roku 1995 sa vrátil do Vatikánu, kde sa stal sekretárom na Kongregácii pre náuku viery, ktorú viedol vtedajší kardinál Jozef Ratzinger. V roku 2003 opäť odchádza do priamej pastorácie, keď sa stal arcibiskupom v Janove. Nový pápež Ratzinger však na svojho človeka zrejme nezabudol a v roku 2006 ho povoláva na čelo Štátneho sekretariátu Vatikánu.
Jeho menovanie je ďalším z prekvapení Benedikta XVI. Kardinál Bertone nikdy nepôsobil vo vatikánskej diplomacií, ale je akademický vzdelaným človekom z pastoračného „terénu“. Zároveň je človekom nábožným. Vo svojej arcidiecéze vymenoval exorcistov a bol vyslancom pápeža pre záležitosti fatimských tajomstiev. Bol pápežským legátom pri pohrebe Sr. Lucie v Portugalskej Coimbre, ktorej sa v roku 1917 zjavila P. Mária. On to bol, ktorý pripravoval preklad a vydanie tretieho fatimského tajomstva. Bol to on, ktorý navštívil Benedikta XVI. na jeho prvej pápežskej dovolenke v talianskych dolomitoch. V myslení nového kardinála štátneho sekretára sa spája nábožnosť s právnickou precíznosťou a saleziánskym entuziazmom a optimizmom. Jeho biskupským heslom je „Fidem custodire concordiam conservare“.
Nový kardinál štátny sekretár pozná aj Slovensko. V auguste v roku 1999 ako arcibiskup a sekretár Kongregácie pre náuku viery navštívil Slovensko na pozvanie Mons. Františka Tondru, predsedu KBS a spišského biskupa, ktorý je moderátorom Slovenskej asociácie cirkevných právnikov pri KBS. Biskup Tondra ho pozval prednášať na sympózium cirkevných právnikov v Spišskej Kapitule, kde vystúpil s prednáškou o kompetenciách Kongregácie pre náuku viery a o procedúre pri skúmaní pravosti náuky v katolíckej spisbe (porov. http://sskp.kapitula.sk) Pri tejto príležitosti navštívil Levoču, Spišskú Novú Ves, Zámok v Markušovciach i Spišský hrad.