Kde bol pápež najčastejšie?

Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Najčastejšie bol v Poľsku (9x: v roku 1979, 1983, 1987, v roku 1991 tam bol 2x, 1997 a 2002). V Česku bol trikrát (1990, 1994, 1997) a na Slovensku dvakrát (1990, 1995). V roku 2003 prichádza na Slovensko tretíkrát. Štefan Senčík o ňom napísal: „Je to muž, ktorý nenecháva svet na pokoji. Behá po svete a hovorí ľuďom dobrej i zlej vôle, aby neničili samých seba a aby sa človek človeku stal bratom a láska bola silnejšia“.