Životné kroky Jána Pavla II.

Apoštol národov 20. storočia (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Vlastným nemom Karol Wojtyla. Narodil sa 18. mája 1920 vo Wadowiciach (arcidiecézy Krakov). 1. novembra 1946 ho vysvätil na kňaza krakovský kardinál Adam Sapieha. V rokoch 1946-48 študoval v Ríme u Dominikánov. V rokoch 1948-51 pôsobil ako kaplán vo farnosti Niegowice. Potom pôsobil v Kňazskom seminári v Krakove a na Katolíckej univerzite v Lubline. Prednášal filozofiu. 4. júla 1958 ho pápež Pius XII. vymenoval za titulárneho biskupa ombrijského a pomocného biskupa krakovského. Biskupskú vysviacku prijal v nedeľu 18. septembra 1958 (svätiteľom bol krakovský apoštolský administrátor arcibiskup Baziak, spolusvätiteľmi biskup z Opola Mons. Jop a biskup z Vroclavi Mons. Kominek) v Krakovskej katedrále. 15. júna 1962 umrel náhle na infarkt apoštolský administrátor Krakovskej arcidiecézy. 16. júla 1962 Krakovská kapitula zvolila za kapitulného vikára mladého Karola Wojtylu. Pápež Pavol VI. ho 13. februára 1964 vymenoval za krakovského arcibiskupa (nemal ani 44 rokov). Svojho úradu sa ujal 8. marca 1964. 26. júla 1967 Karola Wojtylu na konzistóriu vo Vatikáne kreoval za kardinála Svätej Rímskej cirkvi. Po smrti Jána Pavla I. kardinál Wojtyla 14. októbra 1978 spolu s ostatnými kardinálmi vstúpil do konkláve, ktoré malo zvoliť nového pápeža. Po dvoch dňoch 16. októbra 1978 o 16,00 hodine vystúpil z komína Sixtínskej kaplnky biely dym – neklamný znak, že nový pápež je zvolený. O dve hodiny neskôr vystúpil na balkón baziliky sv. Petra kardinál Pericle Felici a oznámil meno nového pápeža. Stal sa ním krakovský arcibiskup Karol kardinál Wojtyla, ktorý si zvolil meno Ján Pavol II. Stal sa 263. nástupcom sv. Petra.