Tituly na knižnom trhu

Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Vydavateľstvo LÚČ (BA) venovalo redakcii Pokoj a dobro zopár pekných a hodnotných kníh pre deti a dospievajúcu mládež. Milí mladí priatelia, napíšte nám, nakreslite nám. Radi vás nimi odmeníme.

Cyril a Metod

Dvaja svätci, ktorých netreba veľmi predstavovať. Boli to múdri muži, ktorí priniesli našim predkom kresťanstvo a s ním i vzdelanosť. A to všetko v slovienskej reči! Ich prínos pre rozvoj našej vzdelanosti je obrovský. Knižka o týchto dvoch významných mužoch poučí a poteší každé dieťa vo veku 5 – 12 rokov.
72 strán, viaz., farebná, bohato ilustrovaná.

Matka Terézia

Krásny, fascinujúci príbeh o ešte fascinujúcejšej žene 20. storočia. Matka Terézia zanechala po sebe veľké dielo lásky. Pomáhala tým najbiednejším chudákom, častokrát doslova odsúdeným na smrť. Našla mnoho nasledovateliek a nasledovateľov, ktorých v pravom zmysle slova zapálila pre LÁSKU a MILOSRDENSTVO. Kniha je napísaná pre deti pútavým, príťažlivým štýlom.
72 strán, viaz., farebná, bohato ilustrovaná.

Anselm Grün
Priateľstvo
Tvoje meno

Knižky Priateľstvo a Tvoje meno z pera benediktínskeho rehoľníka Anselma Grüna hovoria o dvoch dôležitých aspektoch našich životov. Význam priateľstva pre ľudský život azda ani nie je možné doceniť. Cenné postrehy autora vám pomôžu pochopiť jeho veľký význam. Druhá knižka Tvoje meno hovorí o vzťahu k vlastnému menu, či k menám svojich blízkych a blížnych. Autor sa venuje aj vážnosti a významu mien svätých, našich patrónov či Božieho mena. Knižky sú vhodné ako darčeky.
48 strán, viaz., celofarebná