Farský informátor

Autor:redakcia
Pridané: 2009-10-11 17:22:34
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Vypratanie suterénu na fare 13.7.2009
Keďže po príchode na faru sme našli množstvo všelijakých vecí v suteréne, bolo potrebné dať to do poriadku, aj keď sa tam často nechodí, nechceli sme to nechať tak. Bolo toho veľmi veľa, a tak vďaka ochote mladých aj starších sa nám podarilo vyslobodiť tieto priestory a dať im nový formát. Nebolo to vôbec jednoduché. Museli sme všetky veci triediť podľa separačného poriadku, aby sa mohli vyviesť na skládku. Začali sme skoro ráno, aby auto s týmto nákladom mohlo odísť už pred obedom. Vďaka šikovnosti a organizačným schopnostiam mladých sa nám to podarilo v rekordnom čase. Váha nákladu bola 1500 kg. Za odvoz týchto vecí vďačíme rodákovi z Markušoviec Ambrózovi Pačnárovi. Mladí sa potom pustili do skrášlenia fary vonku, vytrhaním starého živého plotu pred vchodom do fary a oslobodením jazierok od starej trávy a konárov. Nemôžme opomenúť aj šikovnosť a zručnosť staršej generácie pod vedením pani Marty Kamenickej spolu s pani kostolníčkou  a dvom ochotníčkam Marte Gattingerovej a Márie Mrovčákovej.  Všetkým patrí veľká vďačnosť a úprimné Pán Boh zaplať. Pri takýchto brigádach sa neskrášľuje len budova a okolie, ale aj spoločenstvo veriacich rôznej generácie a to je veľmi dôležité.

Vysluhovanie krstu vo svätej omši
Začiatkom augusta sme slávili po rokoch sviatosť krstu vo svätej omši vo farskom kostole v Markušovciach. Chceme zaviesť túto prax nielen vo farskom kostole, ale aj vo filiálnych kostoloch v Lieskovanoch a Tepličke. Vychádzame z praxe Cirkvi. Na zvýraznenie spojenia krstu s veľkonočným tajomstvom sa odporúča, aby sa krst vysluhoval v nedeľu, keď si Cirkev pripomína zmŕtvychvstanie Pána. A vo svätej omši, aby mohlo byť prítomné celé spoločenstvo veriacich a aby jasnejšie vynikal úzky vzťah medzi krstom a Eucharistiou. Takéto slávenie má jasne ukázať, že krst je sviatosťou viery Cirkvi a že pokrstených pričleňuje k Božiemu ľudu. Rodičia preto nemajú vnímať krst svojho dieťaťa ako súkromnú udalosť svojej rodiny, ale ako slávnosť celého farského spoločenstva. Preto je potrebné, aby sa týmto skutočnostiam prispôsobili ako rodičia, tak aj krstní rodičia, lebo je to veľký deň pre ich dieťa a treba sa na to náležite pripraviť.

Strata úcty k svätým miestam
Posledný augustový týždeň násilím vstúpil do kostola v Lieskovanoch cez malé okno na toalete neznámy páchateľ. Nezistilo sa zmiznutie nijakých dôležitých vecí. Poškodený bol len radiátor pod oknom, cez ktorý preliezol do kostola. Bola realizovaná oprava a zabezpečenie okien. Je to veľmi smutné, že sa to stane práve na dedine. Nemôžme sa tomu nečinne prizerať. Treba prebudiť v mladej generácii posvätnú úctu a bázeň k Božiemu chrámu, v ktorom sa stretávame so živým Bohom. Je to úlohou nielen kňaza, ale aj rodičov. Apelujem na svedomie páchateľa, aby napravil spôsobenú škodu. Ak sa hanbí a má strach, môže urobiť tajné odškodnenie na fare.

Malá oprava na fare
Na konci augusta sa opravovali drevené piliere pred vchodom do fary, lebo už  boli zo spodku prehnité. Bolo potrebné odpíliť prehnitú časť, urobiť betónový základ a konzoly, na ktoré sa položili drevené piliere. Za ochotne vykonanú prácu vďačíme p. Frankovi so synom, Matúšovi Reinerovi a Vladovi Macejovi. Teraz už náporu snehu budú bezpečne odolávať.

Detské a mládežnícke sväté omše
Začínajúcim školským rokom sme začali sväté omše za účasti deti a mládeže, pretože Boh nepatrí iba do sveta dospelých, ale je rovnako prítomný v detskom a mládežníckom svete. Chceme byť zrozumiteľní a blízki ich mysleniu. Nielen sa k nim priblížiť, ale ukázať, že ony sú nádejou Cirkvi.  Túžime naplniť želanie nášho Pána: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“

Blízka budúcnosť
V duchovnom živote je veľmi dôležité, aby veriaci mali správny postoj k sviatostiam a patrične ich využívali. Zvlášť ide o sviatosť pokánia a Eucharistiu. Sú jadrom duchovného života. Ako môže človek zvládať nápor života ak sa nenechá posilniť a viesť Kristom? Usporiadané vnútro človeka je predpokladom na kvalitné splnenie životných úloh. To si žiada časté sväté prijímanie. Aby nebolo svätokrádežné, alebo zo zvyku, chce to pravidelnú svätú spoveď. Netreba čakať na prvý piatok, ale treba ísť hneď, ak sa človek nachádza v hriechu. Lebo nevieme ani dňa ani hodiny. Preto sme obaja k dispozícii vyslúžiť sviatosť pokánia  pol hodinu pred každou svätou omšou aj mimo prvého piatku. Chcem povzbudiť veriacich, aby si spoveď neodkladali priamo na prvý piatok, ale využili možnosť ísť skôr. Treba odstrániť zvyk spovedania sa po svätej omši.  Pripomínam, že prvý piatok sa spája so svätou omšou a svätým prijímaním, nie so spoveďou.
redakcia