Editoriál

Milí čitatelia!

Autor:Monika Hodnická
Pridané: 2009-05-14 10:54:05
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Spolu odprevádzame ďalší kalendárny rok. Plní radosti z toho, čo nás obohacovalo, s nostalgiou za tým, čo sa už nevráti, ale aj so smútkom z každého premárneného okamihu.
Počas vianočných sviatkov si človek akosi viac uvedomuje sám seba a kladie si mnohé otázky. Na niektoré odpoveď pozná, niektoré odpovede možno len tuší a je kopec otáznikov v živote, ktorým vôbec nerozumie. Nad všetkými životnými otázkami stojí jedna najpodstatnejšia – a tá sa dotýka zmyslu života každého jedného z nás. Vianoce nám odpoveď ponúkajú. Nie však v médiách, v darčekoch, na pohľadniciach, v sms-kách či v mailoch. Odpoveď nájdeme pri hľadaní Pravdy. O svete i o sebe. Lenže Pravdu v hluku nevidieť a nepočuť, a preto je potrebné stíšiť sa. Vianoce ticho ponúkajú. Záleží len na nás, či ticho prijmeme, alebo budeme pred ním zo strachu utekať.
Posledné tohtoročné vydanie časopisu sme venovali téme RODINA. Redakcia  to považuje za veľmi vhodné. Vianocami slávime Veľký príbeh našich dejín a uprostred neho symbolicky stojí rodina. Ponúkame príspevky o dôležitosti manželstva, pohľad na prežívanie Vianoc v rodinách dnes a tiež na prežívanie tohto sviatku spred niekoľkých rokov. Zároveň podávame vysvetlenie jednotlivých vianočných symbolov.
Vo vianočnom období prijímame a odovzdávame množstvo želaní a vinšov. Je to veľmi pekné. Preto si dovolím aj ja popriať nám všetkým, aby čítanie nášho časopisu nepatrilo k premárneným okamihom. Práve naopak, aby nás aj naďalej v novom roku 2009 obohacovalo.