Keď nebudem, kde budem?

Autor:redakcia
Pridané: 2009-05-14 10:34:21
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Pavol Prikryl

Keď nebudem, kde budem?


A ozaj všetci umrieme
tak ako sestra starkina?
To v nebi bývať budeme –
tam sa tá večnosť začína?

Isto tam stretnem anjela,
ktorý ma strážil na zemi.
Každý deň bude nedeľa
a dobrý Pán Boh povie mi:

„V nebi sa môžeš večne smiať,
pri mne len dobrí ľudia sú;
môžeš sa s nimi stále hrať –
anjeli hračky prinesú.
Máme tu stále karneval
a čertov báť sa netreba.“

To preto, že som nehneval,
raz pôjdem aj ja do neba.

Milan Rúfus
Belasé modlitbičky

Modrá je, Pane, Tvoja obloha.
A od vekov tak mení
aj matku Zem:
ten darček od Boha
je v modrom zabalený.

A nezábudka detstva modrá je.
A pije modrú vodu
z potôčka ako vtáča z koľaje,
neodtrhne ju od úst.

Modré je leto slávou nevädzí,
čo hľadajúc si Teba,
klaňajú sa Ti s vánkom na medzi
z vlniaceho sa chleba.

Modrá je jeseň, krotká čakanka
na Tvoje zavolanie.
Keď to, čo na svet prišlo za ránka,
už čaká na noc, Pane.

Modrá je Zem i v riave oblakov,
ach, modručká je celá.
Len detská duša stále rovnako
je ako sniežik biela

Vysiela k Tebe
- ruky zložené -
po všetky svoje dníčky
jak modré balóniky zo Zeme
belasé modlitbičky.