Aký je osud darovaného bohostánku z Tepličky?

Kaplnka (Autor:  )
Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Darovaním bohostánku z Tepličky Spišskému semináru sa uskutočnilo naozaj pekné dielo. Je súčasťou obnovenej kaplnky, ktorá slúži hlavne dp. diakonom, ktorí v nej mávajú ranné a večerné modlitby. Ďalej slúži profesorom teologického inštitútu, ktorí v nej slúžia sv. omše. Bolo to pekné gesto zo strany vás, veriacich z Tepličky. Ako máte možnosť vidieť z fotografie, bohostánok bol obnovený a dobre zakomponovaný do architektúry malej kaplnky. Jeho darovaním ste sa postarali o jeho dôstojné využitie. Nech vás hreje pri srdci pocit, že sa pri ňom modlia budúci kňazi spišskej a rožňavskej diecézy, a tým máte aj vy svoj malý podiel na rozvíjaní duchovných povolaní.