ZASTAVENIA JUBILANTA

Ján Duda (Autor: archív redakcie)
Autor:redakcia
Pridané: 2007-07-11 15:48:02
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

14. júna 2007 sa pán farár Ján Duda dožil 20. výročia svojej kňazskej vysviacky. Pri tejto príležitosti mu blahoželáme a pokúsili sme sa našim čitateľom predstaviť jeho životné zástavky od narodenia po súčasnosť.

• Narodil sa 14.10.1960 vo Veľkej Lesnej (severný Spiš)
• Základná škola: 1966 – 1975 vo Veľkej Lesnej a v Haligovciach
• Gymnázium v Starej Ľubovni: 1975 – 1979 (maturita s vyznamenaním)
• Skrutkáreň Stará Ľubovňa: 1979 (robotník)
• Základná vojenská služba: 1979 – 1981 (Břeclav na Morave)
• Skrutkáreň Stará Ľubovňa: 1981 – 1982 (robotník)
• Teologické štúdia v Bratislave: 1982 – 1987
• Kňazská vysviacka v Nitre: 14.6.1987 (svätiteľ: nitriansky biskup Dr. Pazstor)
• Primície: 21.6.1987 vo Veľkej Lesnej
• Kaplánske roky v Ružomberku: 1987 – 1989
• Tajomník Biskupského úradu: od 1.12.1989 – august 1990
• Právnické štúdia v Ríme: 1990 – 1994
• Farár v Rudňanoch: 1994 – 1996
• Odborný asistent cirkevného práva: 1994 – 2001
• Súdny vikár Spišskej diecézy: 1996 – doteraz
• Farár v Markušovciach: 1997 - doteraz
• Postgraduálne teologické štúdia v Bratislave: 1994 – 1997
• Docent cirkevného práva: 2001 – 2004
• Profesor cirkevného práva: 2004
• Tajomník Asociácie slovenských cirkevných právnikov: 1992-1998
• Podpredseda Asociácie slovenských cirkevných právnikov: 1998 – 2004
• Predseda Asociácie slovenských cirkevných právnikov: 2004 – doteraz
• Člen medzinárodnej asociácie cirkevných právnikov: 1998 – doteraz
• Člen Vedeckej rady Teologickej fakulty v Košiciach: 2002 – doteraz
• Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU v Ružomberku: 2002 – doteraz
• Člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku: 2004 – doteraz
• Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty v Trnave: 2006 – doteraz
• Člen Kňazskej rady Spišskej diecézy: 1996 – doteraz
• Člen kolégia konzultorov Spišskej diecézy: 1996 – doteraz
• Postulátor blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka: 1996 – doteraz
• Zodpovedný redaktor Ius et iustitia: 1992 – doteraz
• Predseda redakčnej rady časopisu Tribunál: 2002 – doteraz
• Odborný spolupracovník časopisu Pokoj a dobro: 1999 – doteraz