Brána k Božiemu milosrdenstvu otvorená

Obrad (Autor:  )
Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Dňa 5.10.2002 (sobota) bola liturgická spomienka na svätú sestru Faustínu, šíriteľku úcty k Božiemu milosrdenstvu. Zomrela 5. októbra a jej smrť sa pokladá za jej narodenie pre nebo. V neďalekej farnosti Smižany slúžil sv. omšu pomocný biskup mons. Štefan Sečka. Novopostavený Kostol Božieho milosrdenstva spravujú kňazi pallotíni. Otca biskupa privítal a sv. omšu koncelebroval ThLic. Arkadiusz Grzeszcyk SAC, ktorý je poverený dokončením stavby. Sv. omše sa tu začali slúžiť od 1. nedele po Veľkej noci. Je to Nedeľa Božieho milosrdenstva. Kostol ešte nebol konsekrovaný, interiér kostola je zatiaľ dočasný. Na tejto sv. omši boli prítomní i naši farníci. Okrem pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu, ktorá predchádzala sv. omši, mali veriaci možnosť uctiť si bozkom relikvie sr. Faustíny, ktoré boli prevezené do tejto farnosti. Mons. Sečka nastúpil do biskupského úradu v čase, keď pápež zasvätil svet Božiemu milosrdenstvu. Túto sv. omšu slúžil krátko po návrate z Ríma, kde zvolal Sv. Otec 117 novovymenovaných biskupov na púť k hrobu sv. Petra. Kládol im na srdce dve dôležité úlohy, a to starostlivosť o kňazov a vzbudzovanie túžby v ľuďoch po svätosti. Ako uviedol o. biskup v homílii „túžba byť svätým má byť čosi normálne. Svätosť dnešného človeka znamená úsilie o dokonalosť tam, kde nás Boh postavil, vo svojom povolaní – na pracovisku, v rodine, vo vzťahoch... Svätosť človeka poznať po ovocí a to po ovocí Ducha, ktorým je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť (Gal 5,22).“ V súvislosti so svätou Faustínou poznamenal, že „Pán si vyberá slabých. Je to akt Božieho milosrdenstva a je veľkým Božím darom uplatňovať milosrdenstvo vo vzťahu k našim blízkym, s ktorými sme v každodennom kontakte. Byť milosrdní k druhým, pretože aj Boh je k nám nesmierne milosrdný.“