Editoriál

Monika Hodnická (Autor: archív redakcie)
Autor:Monika Hodnická
Pridané: 2006-08-14 10:02:08
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V našom kostole vidíme a počujeme čoraz viac malých detí. A to je skve­lé. Neraz vy­čaria svo­jim správaním na na­šej tvári úsmev, občas spôsobia to, že sa nevieme celkom sústrediť na priebeh svätej omše. Sú to však deti a za ne by sme mali byť vďační. Zvlášť preto, že ich rodičia vedú k oltáru, aby im od malička vštepovali lásku k pravde a k hodnotám.
Pred časom sa mi naskytol pohľad na jednu milú situáciu. Mamka prišla do kostola so svojím dieťatkom a v ruke držala kľúče. Pravdepodobne od bytu. A keďže synkovi bola počas omše dlhá chvíľa, tak si očami od nej vypýtal kľúče, aby sa s nimi troška pohral. No po chvíľke bolo aj toto nudné. Vzápätí zbadal oproti sebe drevenú pokladničku, ktorá bola uzamknutá a vpredu bol otvor na kľúčik. To, čo nasledovalo, si isto viete predstaviť. Drobnými prštekmi začal pokladničku otvárať tým svojím kľúčikom... Nielen mamka, ale aj ľudia, ktorí to postrehli, sa usmiali. Chlapček nedokázal jednoducho pochopiť, prečo ten kľúčik pokladničku neotvorí.
Milá príhoda, ktorá v sebe skrýva určitú symboliku.
Aj my sa občas správame tak, ako ten chlapček. Nosíme pri sebe svoj „kľúčik“, čiže svoj pohľad na svet a svoje riešenia problémov, ktorými „otvárame“ každodenné situácie. Častokrát však zabúdame, alebo mnohí ani nevieme, že náš „kľúčik“ nemusí „pasovať“ na situácie iných ľudí. Každý z nás vidí a vníma svet inak. A preto nemôžeme za každú cenu vnucovať svoj názor, predstavu a návrhy iným ľuďom takým spôsobom, že práve tá naša verzia je to najlepšie. A na druhej strane sa zasa nenechajme znechutiť, keď sa nám zdá, že nám ten druhý nerozumie. Každý z nás má svoj „kľúč“ života.
Je naozaj krásne a zároveň nepochopiteľné, že Boh stvoril každého ako originál. Každý sme iný a zároveň sme rovnakí v tom, že sme Božie deti. Prajem nám, aby sme cez obdobie prázdnin a dovoleniek na to nezabúdali a ďakovali za každého človeka, ktorého nám Boh do nášho života pošle. V každom sa totiž skrýva niečo, čo nám môže byť inšpiráciou alebo vzorom.