Tajomný cirkevný právnik po boku BENEDIKTA XVI.

Tajomný cirkevný právnik po boku BENEDIKTA XVI. (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Šéfom Pápežského domu je síce arcibiskup James Michael Harvey zo Spojených štátov amerických, ktorého pápež „zdedil“ po svojom predchodcovi Jánovi Pavlovi II., ale skutočnou „pravou rukou“ Benedikta XVI. je jeho osobný tajomník. Je to on, ktorý bdie nad pápežom vo dne i v noci, pozná jeho radosti i starosti, vidí ho usmiateho i ustarosteného, dokonca údajne aj byt osobného pápežského sekretára sa nachádza ihneď vedľa súkromných apartmánov Svätého Otca. Musí byť vždy pripravený urobiť i vybaviť potrebné veci a stále zachovávať maximálnu diskrétnosť. Kto je tento nový záhadný kňaz, ktorého sme začali vídať sedávať za pápežom v papamobile, na audienciách podávajúc mu papiere s prejavmi a vždy úctivo sa držiac v úzadí, avšak v bezprostrednej blízkosti nového rímskeho veľkňaza? Volá sa Georg Ganswein, ale zdá sa, že žurnalisti majú s jeho menom problémy. Niektorí jeho priezvisko píšu ako „Gänswein“, iní ako „Gaenswein“ a ďalší ako „Ganswein“. Prvá dáma Talianskej republiky signora Ciampi ho vraj nazývala celkom familiárne „don Giorgio“. Jemu to zrejme nevadí, lebo sa veľmi často usmieva, čo pre Nemcov, ktorí berú život vážne (nie ako Taliani!), to nie je celkom typické. Ba odlišuje sa aj od svojho šéfa, hoci sú obaja Bavoráci. Pápež Ratzinger je typický intelektuálny knižný typ človeka, ktorý vyrastal v prítmí biblioték a vypracoval si precízny intelektuálny štýl myslenia a rečového prejavu, avšak v športe nikdy nevynikal, skôr s tým mal problémy. Jeho tajomník však je náruživý športovec, len sa naňho pozriete a spoznáte, že má vyšportovanú štíhlu postavu vysokú vraj takmer 180 cm. Rád hrá tenis a v zime chodí lyžovať na Gran Sasso neďaleko Ríma. Neviem, či poviem pravdu, ale zdá sa, že sa odlišujú aj vzdelaním. Pápež je brilantný teológ s precíznym filozoficko-teologickým myslením, jeho reč vždy dáva zmysel, má myšlienku, víziu..., kým jeho tajomník je „suchý“ právnik, samá presnosť a procedúra, ako sa zvykne o právnikoch hovoriť. Ale neviem, či to platí, lebo obaja sú Nemci a o Nemcoch sa hovorí, že oni sú od narodenia sama presnosť a procedúra...
Aj ohľadom jeho veku žurnalisti tápu. Podľa niektorých zdrojov sa narodil v roku 1957, ale ako presnejší sa ukazuje dátum narodenia 30. júl 1956 v jednej dedine v diecéze Freiburg-Brisgau. Po základnom filozoficko-teologickom štúdiu a kňazskej vysviacke v roku 1984 pokračoval v štúdiu kánonického práva na Univerzite v Mníchove, ktoré zakončil doktorátom. Neskôr prišiel do Ríma a na Fakulte kánonického práva Univerzity sv. Kríža (Opus Dei) prednášal kánonické právo (nie je však členom Opus Dei). V roku 1996 mu vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery ponúkol pracovať na tejto kongregácii a on ponuku prijal. Keď neskôr odchádzal Joseph Clemens dlhoročný osobný sekretár kardinála Ratzingera na post sekretára Pápežskej rady pre laikov a stal sa arcibiskupom, Georg Ganswein dostal ponuku nastúpiť na jeho miesto. Tušil vtedy, že po tak krátkej dobe bude nielen sekretárom kardinála, ale aj pápeža? Nevieme. Faktom však je, že v utorok 19.4.2005 začala dvojica Benedikt XVI. (78 rokov) a Georg Ganswein (49 rokov) úplne iný život v službe cirkvi. Poľského pápeža a jeho poľského sekretára vystriedal nemecký pápež a jeho nemecký sekretár v úrade biskupa Rímskej diecézy a celej Univerzálnej cirkvi. Georg Ganswein – to je ten „tajomný“ cirkevný právnik, ktorý stojí po boku pápeža Benedikta XVI.