Editoriál

Monika Hodnická (Autor:  )
Autor:Monika Hodnická
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V ostatnom čase sa to len tak hmýri reformami.
Mali by slúžiť na to, aby sa ľuďom žilo lepšie. Kladiem si otázku, či by sa nemala oficiálne vyhlásiť aj duchovná reforma, aby ľudia žili lepšie.
A práve mesiac máj nám ponúka zopár „reformných“ tipov.
Zdravotnícka reforma má ponúknuť zmenu, podľa ktorej by bolo o zdravie človeka postarané kvalitnejšie a rýchlejšie. Duchovná reforma nám tiež ponúka (obzvlášť v máji) mariánske „lieky“ v podobe litánií a ruženca, ktoré účinkujú veľmi rýchlo a kvalitne.
Školskou reformou sa chce zabezpečiť okrem iného aj to, aby žiaci ovládali cudzie jazyky. Duchovná reforma nám ponúka hlavne ovládať (ovládnuť) ten svoj. Výbornou učiteľkou je nám Panna Mária. Tá presne vedela kedy mlčať, kedy hovoriť a čo hovoriť.
Dôchodková reforma je zabezpečená troma piliermi. V duchovnej reforme sú tiež tri: Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Nimi sa „istíme“ celý život, nielen v dôchodku.
Sociálna reforma má riešiť mnohé problémy – napríklad s bezdomovcami, s mladistvými závislými na drogách či automatoch, so starými ľuďmi, o ktorých sa nemá kto starať... Duchovná reforma ponúka obnovu postavenia a správneho ocenenia rodiny a matky. Správne fungujúce rodiny riešia mnohé sociálne problémy.
Cieľom hospodárskej reformy by malo byť okrem podnikania aj zbližovanie národov a ich vzájomná spolupráca, aby už nedošlo k vojnám, na ktoré by sme trpko spomínali ako tento rok pri šesťdesiatom výročí druhej svetovej vojny. Duchovná reforma ponúka svoje riešenie: Miluj svojho blížneho ako seba samého.
Pri všetkých reformách sú určení zodpovední. V duchovných reformách máme Svätého Otca. Nového. Chválabohu, že on, aj keď pri určitých zmenách vo svojom pápežskom úrade, zostáva na pevných „nereformovateľných“ základoch.

Milí čitatelia!
Pozývam vás opäť prečítať si náš farský časopis. Je májový. Aj v tomto mesiaci je množstvo zaujímavých udalostí – Deň matiek, Zoslanie Ducha Svätého a vyprosovanie si Jeho darov, Prvé sväté prijímanie a blížiaca sa príprava na dve diakonské vysviacky vo farnosti... Dosť príležitostí na to, aby sme troška „zreformovali“ svoje vnútro a pritom zostali verní pevným pilierom.