Jaroslav Max Kašparů - O radostiach ľudskej duše

Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Jaroslav Max Kašparu je český lekár – psychiater a diakon v jednej osobe. Narodil sa v roku 1950 a pôsobí v Pelhřimove. Vyštudoval stomatológiu v Prahe, všeobecné lekárstvo v Bratislave, pedagogiku, etiku a teológiu v Českých Budějoviciach. Od roku 1990 pôsobí ako stály diakon. Dva roky bol prezidentom Českej katolíckej charity. V roku 1997 založil v Pelhřimove Nobertinum – prvé centrum pastorálnej medicíny v Čechách. Má vrelý vzťah k Slovensku. Jeho manželka je Slovenka. Má dve dcéry. Publikuje v Katolíckom týždenníku, Setkání, Fermente, Psychológii a pastorácii. Vydal niekoľko knižných titulov pre laikov i teológov – napríklad Malý kompas viery, Vieromier, ktoré vyšli aj v slovenčine vo vydavateľstve Lúč.
O knihe
Medzi jeho posledné publikácie pre laikov patrí útla knižka - O radostiach ľudskej duše. Vyšla vo vydavateľstve Lúč v roku 2003. Autor predkladá stručné, ale pútavé meditácie nad všednými udalosťami nášho života pohľadom skúseného znalca a lekára ľudskej duše. Pomáhajú nám nevtieravým spôsobom hľadať duchovný rozmer v bežných životných situáciách; práve ten rozmer, ktorý sa vytráca z žitej prítomnosti, franklovsky nazvanej „existencionálnym vákuom“. Hľadať a nájsť cieľ a zmysel svojho života je jediným východiskom z existenciálnej frustrácie. Aby kniha priniesla ovocie pre duchovný život človeka, autor radí: „Užívať jed­nu kapitolu denne, aby sa človek nepredávkoval“.
Čím ma Jaroslav Max Kašparu fascinuje? Má široký záber pôsobnosti. Dokáže osloviť teológov, lekárov, trpiacich a chorých, neveriacich. Ho­vo­rí sa tomu aj prelínanie rolí... Má dar harmonizovať a v živote uplatniť hlboké a rozsiahle vedomosti z oblasti teológie, medicíny, etiky a psychológie. Ak sa vám naskytne príležitosť vypočuť si jeho prednášku alebo príhovor – neváhajte a budete zasiahnutí aspoň takým posolstvom a pohnutím ako ja... „Ak človek nezavesí svoj život na Krista, môže ho zavesiť na klinec. Amen.“
Osviežujúcu a inšpirujúcu meditáciu vám želá
Janka
(autorka je lekárka)