editoriál

Monika Hodnická (Autor:  )
Autor:Monika Hodnická
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

„Ťažšie ako chlebová núdza dolieha na nás duchovná núdza. To najťažšie v tomto našom čase je nedostatok osôb, nedostatok vedúcich osobností veľkého formátu. Personalita je dar zhora, za ktorý sa treba modliť.“ (Dr. Ladislav Hanus)

Je smutné počúvať, ako sa občas o kresťanoch hovorí, že sú to naivní a často jednoduchí ľudia – v negatívnom slova zmysle. Asi aj to je jeden z dôvodov, prečo kresťanstvo stále menej oslovuje mladých ľudí. Javí sa im ako nudné.
Prečo je to tak? Prispievame k šíreniu negatívneho názoru na kresťanov aj my sami?
Na Slovensku vládne kríza osobností. A pritom máme množstvo skvelých, vzdelaných, tvorivých a schopných ľudí. Takých, ktorí zanechávajú za sebou hodnotnú stopu. Poväčšine však ide o ľudí natoľko skromných, že nepotrebujú publictu. Nie sú mediálne hviezdy. Im stačí uspokojenie, že to, čo robia, má zmysel nielen pre nich, ale aj pre iných ľudí.
Čo robí človeka osobnosťou? O teórii osobnosti sa dozvedáme z rôznych odborných filozofických, psychologických alebo pedagogických kníh.
Laicky povedané – človek sa stáva osobnosťou (pozitívnou ale aj negatívnou) vtedy, ak spôsob jeho života a výsledky, ktoré dosahuje, podnecujú iných natoľko, že ho uznávajú, považujú za vzor, prípadne ho chcú nasledovať.
Každý človek má v sebe potenciál prežívať svoj život tak, aby bol inšpiráciou pre iných. Vtedy, ak žijeme svoj život smerom von - k ľuďom, nie smerom dnu - k sebe a pre seba. Smerom k ľuďom znamená využívať svoje schopnosti a zručnosti pre spoločné dobro, nielen pre to vlastné, aby bolo dobre mne a mojej rodine. A to stačí. V tomto prípade sa kruh uzatvára.
Ďalším dôležitým prvkom je odbornosť. Človek sa stáva osobnosťou vtedy, ak svoju prácu vykonáva profesionálne – odborne, kvalitne, dôsledne. Preto sa má človek celý život učiť, zdokonaľovať sa vo svojej profesii a rásť odborne i duchovne. Nezastať na niektorom z vývojových stupňov.
V neposlednom rade je to zbožnosť. Zo zbožnosti vyrastajú nádherné osobnosti, pretože prijali Božie princípy, s ktorými vydajú svoj vlastný maximálny výkon. Zbožní ľudia sú poväčšine aj ušľachtilí.
Ušľachtilosť je zvláštny jav. Ak sa s takýmto človekom stretnete, máte nevysvetliteľný pocit určitého tajomstva vychádzajúceho z vnútorného poriadku, ktorý má ten človek v sebe a ktorý má Boží základ. Stretnutie s takýmto človekom je zážitkom, ktorý podvedome vyvoláva v nás pocit porovnávania sa. Vtedy sa častokrát za našu malosť cítime zahanbení. Osobnosti sa nerodia. Osobnosti sa formujú.
Ako na to? Učme sa od Krista. Bol a zostáva osobnosťou. Výrazne pozitívnou.