Milí čitatelia!

EDITORIÁL

Monika Hodnická (Autor:  )
Autor:Monika Hodnická
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Darčeky mávajú svoje čaro.
Pred ich prijatím sú zahalené rúškom tajomstva, ktoré sa v tej-ktorej krabičke či vrecúšku skrýva.
Darčeky potešia.
Zvlášť vtedy, ak sme presvedčení o úprimnosti darcu, ktorý si dlho lámal hlavu nad tým, ako najlepšie potešiť obdarovaného.
Darom nám bola aj sloboda a demokracia na Slovensku.
Tešíme sa z toho. No tento štátny systém prináša so sebou i svoje negatíva. Popri konkurenčnom boji na trhu sa pomaly, ale isto šíri medzi ľuďmi konzumný spôsob života. No a ten sa prejavuje i v takej oblasti, ako je vzájomné obdarovávanie sa. Nápadov na materiálne darčeky je kopec, pretože ich ponuka v obchodoch stále narastá. Musím sa priznať, že je mi troška smutno, keď vidím, že hlavne mladá generácia túži po stále väčších a drahších daroch. A hlad po nich sa stále zväčšuje a takýto hlad nebude nikdy nasýtený. Lebo stále sa vyrobí niečo nové, krajšie, drahšie, po čom ľudské srdce zatúži.
Akosi sme prestali túžiť po duchovných daroch.
A možno, že to už vyznieva príliš naivne, smiešne, a niekedy aj pohŕdavo. No práve takéto dary dokážu najviac obohatiť. Aj úspešná kapela BEATLES to takto vyjadrila : „Najdrahšie dary sa nedajú kúpiť.“ A ak by sme ich chceli vymenovávať, začnime od tých najmenších, no o nič menej hodnotných. Sú to: úsmev, pohladenie, milé slovo, úprimné priateľstvo, povzbudenie v zúfalých situáciách, nájdenie si času pre druhého, poskytnutie pomoci bez toho, aby nás o to museli prosiť, darovať kus seba – len tak, .... Takých darčekov je mnoho, len treba byť vynaliezavý a chcieť rozdávať takéto dary.
Boh stvoril každého človeka jedinečného a neopakovateľného. A práve kvôli tejto jedinečnosti sa navzájom potrebujeme. Teda nielen materiálne dary, ale predovšetkým potrebujeme darovať sa navzájom – jeden druhému, podľa svojich schopností a možností.
Dary majú svoje tajomstvo.
No existuje dar, ktorý ostane pre nás navždy tajomstvom. A je to dar kňazstva pre farnosť.
Milí farníci!
Verím, že si vaše srdcia naplno uvedomujú, aký úžasný dar dostávame tento mesiac. Je výsledkom Božej vôle a som presvedčená, že i množstva modlitieb otcov a mám – celých generácií, ktoré tu žili zbožne, ako aj množstva modlitieb ľudí – najbližších, blízkych i vzdialenejších, ktorí sa za nášho novokňaza Cyrila modlili.
Vytrvajme v modlitbách za kňazov i naďalej. Kňazská vysviacka je však len začiatok. Tešme sa z tohto začiatku, no nezabúdajme často prosiť nášho Pána o požehnanie pre kňazské a rehoľné povolania.
Súčasný svet i naše Slovensko ich veľmi potrebuje.
Radosť a otvorené srdce pre novokňazské požehnanie vám vyprosuje
Monika Hodnická