Rozprávanie o Bohu – rozprávanie s najkrajším záverom pre každého veriaceho

OKIENKO PRE BIRMOVANCOV

Autor:Bernadeta Maliňáková
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Pán Ježiš nám hovorí: „Idem vám pripraviť miesto“ , „pripravím vám miesto“ , „a vezmem vás k sebe“.
Hľadala som návod, niť pre stretnutia.
Rozprávajme sa o Bohu! Znelo mi to ako niečo ľahké, jednoduché, prirodzené. Pôjde to.
Budeme si dávať otázky, vzájomne si na nich odpovedať, dopĺňať sa a obohacovať vo vzájomnom poznaní. „Rozprávajme si o Bohu“, prosím mladých, ktorí mi boli zverení na obdobie prípravy pred udelením sviatosti birmovania.
Rozhovor viazol. Nastala realita. Jednostranný monológ. Neostávalo iné, iba klásť otázky. V mnohých prípadoch som vedomosťami bola až veľmi milo prekvapená.
Prečo viazne dialóg?
Nie tak dávno som bola svedkom činnosti mladej dievčiny, ktorá v rámci plnenia si svojich pracovných povinností zaviedla rozhovor k téme viera, Boh. Mala 16 rokov. Patrila k sekte. Škoda, pomyslela som si.
Počas jej pútavého rozprávania vybavila sa mi moja skupina. Premietla som si v mysli všetkých birmovancov.
Milí chlapci a dievčatá! Dovolím si vás osloviť touto cestou všetkých. Pomôžte si navzájom v poznávaní Boha. Čítajte si o Jeho cestách, kde chodil, čo robil, ako sa správal, čo rozprával, čo nás chcel naučiť. Čítajme a rozprávajme sa o ňom! Iba takto sa budeme utvrdzovať v jeho poznaní.
Mnohokrát iba ticho stojíme a naše myšlienky nejasne tápu. Poznám, viem, ale... Kde to bolo? Čo sa tam stalo?
Pracujte na sebe a modlite sa, aby sa vaše ticho zmenilo na krásne vyznanie a obranu viery. Žiadne ústa nech nevyrieknu: dnešní mladí katolíci nepoznajú svojho Boha.
Modlite sa za seba, za vás všetkých a za našu cirkev. Z príležitosti udelenia sviatosti krstu kresťanskej dospelosti vyprosujte si už odteraz hojnosť darov Ducha Svätého.