BUDEM TI HRAŤ A SPIEVAŤ, PANE!

 (Autor:  )
Autor:Rastislav Adamko
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Vo štvrtok 20. novembra 2003 sa uskutočnila vo farskom kostole v Markušovciach absolventská sv. omša Lucie Lazorovej a Martiny Sivačkovej z Markušoviec. Sú to vždy krásne a dojímavé chvíle. Keď na konci sv. omše domáci pán farár predstavil veriacim nové absolventky, ktorým veriaci úprimne zatlieskali, niektorým prítomným sa tlačili do očí slzy dojatia. Každý je hodný úcty za svoju námahu. Zaslúžili si ju aj nové absolventky.

Organová škola
Organovú školu pri Diecéznej liturgickej komisii Spišskej diecézy založil docent Amantius Akimjak, ktorý pracuje aj v súčasnosti ako jej riaditeľ. Jej sídlom je Klčov pri Spišskom Podhradí. Keď v roku 1997 prišiel do Markušoviec za farára Ján Duda, okamžite vzniklo pracovisko tejto školy v Markušovciach (Akimjak a Duda sú spolužiakmi z Gymnázia v Starej Ľubovni a poznajú sa dobre aj z teologických štúdií v Bratislave). V súčasnosti má Organová škola pracovisko aj vo filiálke markušovskej farnosti v Tepličke. Okrem riaditeľa, ktorým je už spomínaný docent Amantius Akimjak, vyučujem na tejto škole hudbu aj ja. Organovú školu, pracovisko Markušovce navštevuje asi 15 žiakov a pracovisko Teplička má 9 žiakov. Táto škola sa môže pochváliť už niekoľkými vynikajúcimi absolventmi a absolventkami. Sú to: Jozef Súkeník, Lucia Hudáková, Lucia Dutková (všetci z Markušoviec), Iveta Drabiščáková, Viktória Holečková a Mirka Baldovská (z Tepličky). V Markušovciach (tu chodia aj žiaci z Lieskovian) i v Tepličke sa stále ukazujú nové talenty. Niektorí žiaci sa dokážu naučiť hrať za neuveriteľne krátky čas náročné skladby a čo je najdôležitejšie, že sa chcú učiť a usilovne cvičia.

Lucia Lazorová

Absolventka Lucia Lazorová sa narodila 23. marca 1988 ako dcéra Michala Lazora (rodáka z Levoče) a jeho manželky Márie, rod. Mrovčákovej. Býva v Markušovciach, Michalská ulica č. 44. V rokoch 1994 až 2003 navštevovala Základnú školu v Markušovciach. Od septembra tohto roku navštevuje Katolícke gymnázium v Levoči. Lucia Lazorová nastúpila do organovej školy docenta Akimjaka hneď v roku 1997 a navštevovala ju 6 rokov, najprv u docenta Akimjaka, neskôr u mňa.

Martina Sivačková

Druhá tohtoročná absolventka Martina Sivačková sa narodila taktiež 23. marca 1988 ako dcéra Jaroslava Sivačka (rodáka z Rudnian) a Marty, rod. Trnovskej. Býva v Markušovciach na Komenského ulici č. 21. S Luciou Lazorovou sú veľké priateľky. Spolu navštevovali Základnú školu v Markušovciach v rokoch 1994-2003 a obe nastúpili na štúdia do Levoče na Katolícke gymnázium. Aj Lucia začínala v Organovej škole docenta Akimjaka v roku 1997.

Absolventská sv. omša

Hlavným celebrantom absolventskej sv. omše vo farskom kostole sv. Michala archanjela v Markušovciach z poverenia docenta Akimjaka, ktorý pre iné povinnosti nemohol prísť osobne, som bol ja. Koncelebroval domáci pán farár docent Duda. Obe absolventky, zvládli sv. omšu po stránke hudby a spevu veľmi dobre. Počas sv. omše zazneli, okrem piesni z JKS, cezročné omšové spevy, aj prelúdia od Mikuláša Moyzesa. Žalm spievala Lucia Lazorová a na organe ju doprevádzala Martina Sivačková. Na záver sv. omše sa absolventky poďakovali domácemu pánu farárovi i mne. Pán farár Duda potom ocenil ich usilovnosť pri rozvíjaní vlastného hudobného talentu. Zdôraznil, že takéto chvíle sú začiatkom novej etapy a aby svoj talent i naďalej rozvíjali. Veľmi sympatické bolo, že veriaci novým absolventkám úprimne zatlieskali, a tak im prejavili svoju priazeň.
Našim novým absolventkám z Markušoviec zo srdca blahoželám v mene docenta Akimjaka i v mene svojom.