Čo očakávajú laici od svojho farára

Autor:Jozef Krišanda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Za účelom zistenia odpovede na tieto otázky som urobil prieskum. Rozdal som 35 anketových lístkov. V ankete som sa pýtal na vek, pohlavie, zamestnanie a stav. Zaujímala ma aj kvalita náboženského života opýtaných. Potom som im položil v anketovom lístku nasledovné otázky: 1/ Navštevujete pravidelne bohoslužby? 2/Ako často pristupujete k sviatosti zmierenia? 3/ Čo je podľa vášho názoru náplňou pastoračného kňaza? 4/ Čo si myslíte o niektorých alebo umelo nafúknutých kňazských škandáloch, ktoré s radosťou uverejňujú bulvárne periodiká? 5/ Aké vlastnosti chcete vidieť u každého kňaza? 6/ Ktoré vlastnosti nie ste ochotní kňazovi tolerovať? 7/ Má podľa vás kňaz právo na slušné zabezpečenie? 8/ Ako si predstavujete spoluprácu kňaza s veriacimi?
Z rozdaných 35 anketových lístkov sa mi vrátilo 22. Odpovedalo 11 mužov a 11 žien. Boli medzi nimi aj takí, čo málo praktizujú vieru. Ukázalo sa, že práve takíto ľudia majú na kňaza najväčšie požiadavky. Napríklad jeden respondent mi dal najavo, že som neurobil dobre, ak som istému chlapcovi, ktorého som počas prípravy videl iba trikrát v kostole, oddialil prvé sv. prijímanie (ale aj tak bol na prvom prijímaní, ale v inej farnosti). Respondent mi napísal: „či sa to inde dalo, iba u mňa nie!“
Na otázku o kňazských škandáloch respondenti reagovali podľa mňa ešte primerane a s nadhľadom. Jedna 26 ročná vydatá zdravotná sestra napísala: „Bulvárna tlač? Keď chce existovať, senzácie musí vyhľadávať a zverejňovať.“ Z vlastností kňaza oceňovali skromnosť, odvahu, presnosť, múdrosť, spravodlivosť a spomenuli aj zmysel pre humor. Skoro všetci napísali, že nie sú ochotní u kňaza tolerovať povýšenectvo, lakomosť a lenivosť. Taktiež skoro všetci svorne tvrdili, že kňaz má právo na slušné zabezpečenie. Iba jeden podnikateľ si sám položil otázku: „Čo je to slušné zabezpečenie?“ a jedna učiteľka napísala: „Kňaz nemá právo na slušné zabezpečenie...“ Na jednom anketovom lístku som našiel zaujímavú odpoveď na to, ako si predstavujú ľudia spoluprácu kňaza s laikmi: „Kňaz nesmie byť rušivým momentom nikde.“.
Osobne som z výsledkov ankety milo prekvapený. Pôsobí to na mňa nie uspokojujúco, ale skôr zaväzujúco.