Moja spomienka na pána farára Michala Vitkovského

Autor:Mária Koňaková
Pridané: 2008-07-06 22:17:58
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Pár rokov po otvorení Slovenska sa svetu v roku 1993 zorganizoval pán farár Michal Vitkovský veľký pútnický zájazd pre veriacich z Markušoviec, Tepličky, Lieskovian a pre veriacich z farnosti Vydrník. Zobral na seba veľkú zodpovednosť za 90 pútnikov, ktorým sa prechodným domovom na 14 dní stal autobus.
Aj po pätnástich rokoch rezonujú vo mne živé spomienky a hlboké duchovné zážitky z miest, kam sa mnohí do tých čias nemohli dostať a ktorým sa splnil ich životný sen: byť osobne na audiencii u Sv.Otca Jána Pavla II., vidieť pamätihodnosti a sväté miesta v Ríme a vo Vatikáne, zúčastiť sa svätej omše v priestoroch Kláštora sv. Františka z Assisi, vidieť Turínske plátno a Kláštor sv. Jána Bosca v Turíne, prejsť cez Pyreneje do Andory, byť v Lurdoch a cez Paríž sa šťastlivo vrátiť domov.
V mojich spomienkach ostane pán farár nielen cez svoju pastoračnú činnosť v našej farnosti, ale aj cez všetky tie miesta, ktorých sa vďaka nemu dotkli naše nohy a videli naše oči.
Vďaka Vám! Odpočívajte v pokoji!