Cirkevná skúška dospelosti

 (Autor: archív redakcie)
Autor:redakcia
Pridané: 2008-07-06 22:43:35
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Milí mladí, skúste si spomenúť, čo sa udialo v Markušovciach 6. apríla 2008 o 10:30. Práve vtedy sa začala slávnostná svätá omša, na ktorej otec biskup František udeľoval  sviatosť birmovania. Naši mladí – a možno medzi nich patríš aj ty - sa stali dospelými kresťanmi. A je už len na nich, ako sa k tomu postavia. Je pravdou, že po tomto dni  začal náš kostol opäť kapacitne postačovať a značne ubudlo rozruchu, najmä na piatkových a nedeľných omšiach. No o tom, že birmovka zanechala v mnohých srdciach aj pozitívny ohlas, svedčí tento list, ktorý nám došiel do redakcie.

 Vieme, že skúšku dospelosti dosiahneme maturitnou skúškou. My sme tiež absolvovali skúšku dospelosti, ale inú – cirkevnú.
Keď sa narodí malé bábätko, sviatosťou krstu sa stáva Božím dieťaťom, potom rastie, učí sa robiť prvé krôčiky, vyslovuje prvé slová, až nastane čas, keď prijme do svojho srdiečka Ježiška prítomného vo Sviatosti Oltárnej. A znovu sa zdokonaľuje v rodine, na svätých omšiach a na hodine náboženstva.
Po príprave a preskúšaní sme aj my, birmovanci, pristúpili k sviatosti birmovania a prijali sme Ducha Svätého.
Krst je pre nás prijatie Otca nebeského, Sviatosť Oltárna je prijatie Syna Ježiša a sviatosť birmovania je prijatie Ducha Svätého a je to vlastne Svätá Trojica.
V mene nás – birmovancov ďakujeme všetkým, ktorí nás na túto sviatosť pripravovali. Počnúc rodičmi, pani katechétkou, pánom kaplánom, pánom farárom až po nášho otca biskupa Františka, ktorý nám túto sviatosť udelil. Príjemnú a sviatočnú atmosféru umocnil náš spevokol, ktorému tiež patrí vďaka.
Teraz je už na nás, aby sme sa aj tak správali, aby bolo vidieť, že sme vedení Duchom Svätým.
Katka Straková

 Svet bude o toľko krajší, o koľko budeme my lepší

Aká veľká pravda je v tejto vete! Predstavte si, že idete po ulici a stretnete človeka, ktorý sa na vás srdečne usmeje. A zrazu sa usmejete aj vy. Jeden človek, jeden správny úsmev a všetko je odrazu lepšie. Určite ste už niečo podobné zažili.
Ale tento príbeh nekončí. Vy kráčate ďalej, vojdete do obchodu a tam je mrzutá predavačka. Pred chvíľou ste sa tvárili podobne, no teraz sa vaše kútiky úst usmievajú. A už nielen vaše, ale aj pani stojaca za pokladňou sa usmieva. A tak sa šíri úsmev ďalej. Ten prvotný „prenášač“ pritom nemusel mať vôbec bezproblémový život, ale dokázal sa povzniesť nad trápenia a potešiť dvoch neznámych.
Je veľmi dôležité, aby sme dokázali dávať dobrý príklad a rozdávať radosť okolo seba.  
Lýdia a Michal Bušovskí

 Kto spieva, dvakrát sa modlí

 Bude tomu skoro rok, čo si hŕstka mladých z Markušoviec zobrala k srdcu  túto známu vetu: Kto spieva, dvakrát sa modlí. Spôsobom  prislúchajúcim mladým – s gitarou, flautou a s klávesovými nástrojmi – sa rozhodli piesňou oslavovať Pána a zároveň prinášať potešenie aj ostatným, ktorí majú radi tento druh hudby.
Stretávame sa pravidelne každú sobotu pred svätou omšou, aj cez prázdniny, aby sme si spoločne nielen zaspievali, ale zároveň vyrozprávali všetky zážitky z uplynulého týždňa. O tom, že sa na spoločné stretnutia veľmi tešíme, svedčí takmer stopercentná účasť. Skúšky organizujeme občas aj  priamo v rodinách jednotlivých členov a takto si prácu trochu spríjemňujeme. Občas si zaspievame aj na nedeľnej svätej omši.
Popri mládežníkoch sa spevom usilujú vzdávať chválu Nebeskému Otcovi aj malé deti, ktoré spolu s veľkými pripravili nejedno vystúpenie. Spomenieme napríklad Deň matiek, Jasličková pobožnosť, Pobožnosť krížovej cesty. Spoločne sme sa stretli na jedinečnom karnevale.
Jednoducho povedané - všetkých nás spája radosť zo spevu, ktorá je o to väčšia, keď prináša radosť aj ostatným. Je pre nás veľkým potešením, keď nachádzame pochopenie a povzbudenie zároveň u dospelých. Touto cestou chceme poďakovať Ružencovému spoločenstvu v Markušovciach, ktoré prispelo na nový zborový mikrofón s malým mixážnym pultom a príslušenstvom, aby nás bolo v  kostole lepšie počuť.
Záverom pozývame do spevokolu všetkých, ktorí majú chuť svoj voľný čas využiť aj takýmto spôsobom a zo svätej omše v sobotu večer tak urobiť mládežnícku svätú omšu.
Za členov spevokolu Lukáš Sečka