Vážená redakcia

Autor:redakcia
Pridané: 2007-10-31 12:58:09
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Ďakujem vám za vašu prácu pri zrode každého čísla časopisu. V jednom z nich ste vyzvali nás, vašich čitateľov, aby sme vám napísali nejaké návrhy. Tak som si myslela, či by nebolo dobré, aby v časopise bola aj rubrika venovaná napríklad sviatosti krstu. Uviedlo by sa meno dieťaťa a dátum, kedy ho prijalo. Alebo podobne o sviatosti manželstva. Kto ju prijal a k tomu nejaký pekný verš a blahoželanie. A mohlo by to byť spestrené peknou grafickou úpravou. Ďakujem.
-ts-

Odpoveď redakcie

Ďakujeme za povzbudivé slová i nápady.
-red-