Kresťanské rádio Lumen šíri pokoj a dobro

Autor:redakcia
Pridané: 2007-10-31 12:57:03
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

„Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zase otvárajú bránu novému dňu. Boh, mocný správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť...“

Tieto slová znejú denne o polnoci, keď máte svoj rádioprijímač nastavený na frekvenčných vlnách FM 102,9. Sú tam vysielané veľmi zaujímavé relácie. Od ranných chvál, ktoré sa modlia bohoslovci, cez správy a blahoželania, ktoré môžete venovať tým, ktorých máte radi. Na obed zvony ohlásia poludnie a vysiela sa modlitba Anjel Pána s obedňajším zamyslením, ktoré je vždy veľmi poučné. Pre starých a chorých ľudí, ktorí už nemôžu ísť do kostola, je relácia Emauzy, kde sa každodenne vysiela priamy prenos svätej omše. Pre takých ľudí, ktorí chodili do kostola, ale pre zlý zdravotný stav už nemôžu, je to veľmi dôležité. Nenahraditeľné je však, keď pán kaplán príde každý prvý piatok s eucharistiou. Relácia Svetielko je určená deťom, ktoré sa môžu telefonicky zapojiť do súťaže, vyskúšať si svoje vedomosti a vyhrať zaujímavé ceny. Vo večerných hodinách je odvysielaná modlitba posvätného ruženca a rôzne zaujímavé relácie venované vždy inej téme. Hovorené slovo je doplnené krásnou hudbou. V tomto období raz mesačne vo večerných hodinách je vysielaná relácia s naším otcom biskupom Františkom Tondrom, ktorá je veľmi náučná a povzbudivá. Môžete sa tiež telefonicky zapojiť alebo len počúvať a duchovne pookriať. Takže, keď si svoje rádio naladíme na túto frekvenciu, veľmi sa obohatíme pozitívnou energiou, a tak problémy, ťažkosti a úzkosť, ktoré máme a vždy aj budeme mať, sa nám budú ľahšie znášať a budeme ich riešiť s akýmsi duchovným nadhľadom.
Terézia Straková, Markušovce