Vážená redakcia!

Kaplnka Lieskovany (Autor: archív redakcie)
Autor:redakcia
Pridané: 2007-09-19 10:26:53
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!


Napriek tomu, že nie som trvalý obyvateľ Lieskovian, dostáva sa mi do rúk váš časopis. Čítam ho od slova do slova. Veľmi oceňujem jeho redaktorskú i grafickú úpravu. Nachádzam v každom čísle veľmi zaujímavé príspevky zo života vo farnosti. Zvlášť ma zaujímajú príspevky z histórie cirkvi i života. Už dlhší čas myslím na historické údaje z obce Lieskovany. A tak mám otázku. V publikácii Súpis pamiatok na Slovensku pod heslom Lieskovany okrem iných údajov je uvedené, že sa tu nachádza gotická kaplnka. Uvažujem, či nejde o gotickú kaplnku pri ceste zo Spišskej Novej Vsi do Markušoviec na autobusovej zástavke. Bol by som rád, keby sa v časopise objavilo vysvetlenie k tomuto údaju v spomínanej publikácii.
Ing. Michal Kozák
Vážený pán Kozák, tešíme sa z toho, že čítate náš časo­pis a zaujímate sa o históriu svojho okolia.
Pokiaľ ide o historické pamiatky v obci Lieskovany, budeme sa nimi v najbližšom období na našich stránkach zaoberať. Dúfame, že tu nájdete aj odpovede na svoje otázky.
-red-