Pokoj a dobro ako kniha

Autor:redakcia
Pridané: 2006-10-02 09:55:57
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Farský časopis Pokoj a dobro nájdeme na internete, ale listovať v jeho jednotlivých číslach môžu aj čitatelia a návštevníci Obecnej knižnice v Markušovciach. V knižnej podobe je zviazaných 38 čísel tohto časopisu od roku 1999, kedy vyšlo jeho prvé číslo až po rok 2005.
Toto „malé dielko“ vzniklo zozbieraním všetkých čísel v obecnej knižnici až po myšlienku zhrnúť prácu redaktorov časopisu Pokoj a dobro do knihy, a tak zachovať časopis pre budúce generácie. Kniha má od marca 2006 svoje čestné miesto na polici v knižnici. Verím, že spolu s Markušovským spravodajom prinesie úžitok a potešenie všetkým, ktorí budú v nich aj po rokoch obracať stránky, pretože sa v nich odráža život našej farnosti a obce.
Chcem vysloviť želanie, aby o 5-6 rokov k tejto knihe pribudla ďalšia. Dúfam, že tento nápad povzbudí redaktorov v náročnej práci.
S vďakou Božena Sečková