Vážená Redakcia časopisu „Pokoj a dobro“

Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Chcem sa vám poďakovať za vašu prácu. Na časopis sa vždy veľmi tešíme. Mám 85-ročnú mamku a oni sa vždy pýtajú – najmä vtedy, keď sú schránky preplnené reklamnými novinami, či už neprišiel aj ten náš časopis. Aj keď už majú veľké problémy so zrakom, tak si prezrú obrázky a články im potom čítavam nahlas ja. V jednom čísle mamku aj mňa veľmi zaujal článok o pani Cecílii Marcinčákovej z Tepličky, ktorá sa už toľké roky stará o svoju chorú dcéru. Je veľmi dobré, že takéto články uverejňujete, lebo takejto jednoduchej, ale svojím spôsobom výnimočnej matke skutočne patrí úcta, vďaka i obdiv.
V Markušovciach 8.1.2006 Straková, Markušovce