Poďakovanie

Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, aby sme prežili vianočné sviatky ako veriaci. V prvom rade vďaka patrí nášmu pánu farárovi a pánu kaplánovi za sväté omše a božie slovo, z ktorého čerpáme silu do ďalšieho života, obetavej pani kostolníčke, našim chlapcom diakonom a bohoslovcom, chlapcom a dievčatám, ktorí hrajú na organe a ktorých ja osobne veľmi obdivujem a aj všetkým miništrantom. Vďaka patrí aj tým, ktorí upratovali a vyzdobili náš kostol, čo často mnohí berú ako samozrejmosť, ale to samozrejmosť nie je a stojí to veľa obety a námahy i času.
Pri polnočnej svätej omši, pri piesni Tichá noc... som si spomenula na nášho pána kantora Kamenického, ktorý po prvý raz na vianočné sviatky nebol medzi nami. Dlhé roky nám hral na organe či už v zdraví, ale možno i vtedy, keď sa už necítil celkom dobre. Ale robil to zo srdca.
A ešte jedno poďakovanie. Vďaka patrí nášmu pánu farárovi a pánu starostovi, ktorí zorganizovali v našom teplúčkom kostole vystúpenie súboru Melódia. Zaiste každý, kto tam bol prítomný, mi dá za pravdu, že to bol hlboký duchovný zážitok.
Terézia Straková S vďakou za všetko
Terézia Straková,
Nepomuckého 79, Markušovce