Milá redakcia časopisu Pokoj a dobro!

Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Všetkých vás týmto pozdravujem a prajem naďalej veľa tvorivých strán v ďalších ročníkoch vášho časopisu.
Zdokonaľujete sa tak po grafickej, ako aj obsahovej stránke. Musíme to konštatovať, hoci vás tu na severnom Spiši čítame len občas. Mimochodom, o kvalite svedčí aj 4. miesto v súťaži Farských časopisov 2005.
V poslednom čísle ma zaujal článok: rozhovor s pani Cecíliou Marcinčákovou, pod názvom Úžasná obeta matky. Takéto matky treba zviditeľniť ešte viac, sú vzorom pre ostatné tak v trpezlivosti, pokore i láskavom prístupe. Mnohé matky chcú byť moderné a na základné zásady zabúdajú. Repcú aj tam, kde netreba. Potom to presúvajú na deti.
Je pekné, že myslíte aj na deti – Detský kútik. Manželia Lazorovci sú snaživí. Nech sa vám naďalej darí!
Veronika M., Haligovce