Z príhovoru rodičov prvoprijímajúcich detí

Autor:Janka Kirnágová
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Nikto z 3.A by nechcel dostať tri päťky v jeden deň. Ale na deň, v ktorého dátume boli tri päťky nikto z nich nezabudne. Na tento deň s veľkým D budú deti s láskou spomínať po celý svoj život tak, ako aj my spomíname na svoje 1. sväté prijímanie.
Od začiatku školského roka ich na tento sviatočný deň svedomito pripravovala pani katechétka Marcela Dudová. Deti vedeli nielen všetky modlitby, ale prekvapivo zvládli aj pesničky. Deti už na kostolnom dvore boli plné očakávania. Trému nechali za bránou a smelo kráčali pred pánom farárom, v sprievode tónov slávnostného pochodu pred oltár. Počas svätej omše tichúčko počúvali múdre slová, ktoré pán farár venoval hlavne im.
Pekným zvykom v našej farnosti je, že rodičia a krstní rodičia majú možnosť priviesť svoje deti pred oltár k 1. svätému prijímaniu. Škoda len, že mnohí túto jedinečnú príležitosť nevyužijú.
Po ukončení svätej omše deti poďakovali p. farárovi, pani katechétke a pani triednej učiteľke za pomoc a prípravu na túto slávnosť. Na záver by som chcela poďakovať pani kostolníčke za veľkú pomoc pri výzdobe a upratovaní kotola. Za rodičov prvoprijímajúcich detí Janka Kirnágová