INFORMTOR

Autor:Jn Duda
Pridan: 2008-01-12 16:05:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

 Od 11. do 17. novembra 2007 sa pn kapln Valentn Kokorua zastnil duchovnch cvien v moravskom Velehrade spolu s almi kazmi z iech, Moravy a Slovenska. Exercittorom bol pter Kodet.


 V novembri Architektonick atelir GAM z Ruomberka dokonil nvrh rieenia kostolnho ndvoria v Teplike. Po prerokovan nvrhu s Hospodrskou radou Tepliky a po prpadnom vyjadren Spiskho biskupstva a Sprvy pamiatok sa nvrh doriei do detailov, aby sa mohli prce realizova v roku 2008.


 Farsk rad v Markuovciach poiadal Sprvu pamiatok o vyjadrenie k rieeniu okien na farskom Kostole sv. Michala archanjela v Markuovciach. Nakoko ns u zastihla zima, po predbench schvleniach by nvrh mohol by realizovan v priebehu roka 2008.


 Firma Boroko, ktor sa star o funknos zvonov na kostolnej vei v Markuovciach i v Teplike, prisbila, e ete do tohtoronch Vianoc uvedie do chodu hodiny na kostolnej vei v Markuovciach zapojenm na nov elektrick motorek ahania hodn. Hodiny bud aj odbja kad polhodinu a potom cel hodinu poda toho, koko bude hodn.