Informtor

Autor:Jn Duda
Pridan: 2007-04-06 18:39:45
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V pondelok 19. februra 2007 sa uskutonil v Markuovciach minitrantsk turnaj v hokejbale. Zastnilo sa ho asi 25 minitrantov z Markuoviec, ktor hrali medzi sebou v piatich drustvch. Bolo to uiton podujatie poas jarnch kolskch przdnin.

Vo tvrtok 22. februra 2007 usporiadal pn kapln vlet mldee z farnosti a fililok do Slovenskho raja op v rmci farskch podujat poas jarnch kolskch przdnin. Vlet absolvovalo asi 15 mldenkov z Markuoviec, Tepliky a Lieskovian.

V doch 9.-11. marca boli na pastoranom vkende v Markuovciach
bohoslovci a diakon z Kazskho seminra biskupa Jna Vojtaka v Spiskej Kapitule. Obaja bohoslovci boli nai rodci z Markuoviec Mat Reiner a Jozef Sukenk, diakon bol rodk z Ninej na Orave Peter Nakaka a za predstavench bol v Markuovciach pn piritul Jn Kubo. V piatok 9. marca v Markuovciach pn piritul Kubo viedol modlitbu Krovej cesty a koncelebroval a predniesol kze pri sv. omi, ktorej predsedal domci pn farr Duda. Po sv. omi bolo na fare stretnutie s mldeou. V nedeu pn piritul Kubo predsedal rannej svtej omi a koncelebroval pri dopoludajej svtej omi o 11. hodine, ktor slil pn kapln Kokorua.
Pri oboch mal kze pre markuovskch veriacich.

V doch 22. a 25. marca 2007 bola vo farnosti a fililkach pstna duchovn obnova. Tmou tohtoronej duchovnej obnovy bola najnovia exhortcia ppea Benedikta XVI. Sacramentum Caritatis o Eucharistii v ivote Cirkvi.

V piatok 30. marca 2007 bolo vekonon spovedanie vo farnosti i fililkach. V Markuovciach dopoludnia i popoludn spovedaj spravidla piati kazi, v Teplike piati kazi a v Lieskovanoch dvaja kazi.

K 1. marcu 2007 vymenoval spisk dieczny biskup Mons. Frantiek
Tondra novch lenov Kazskej rady Spiskej dieczy na obdobie piatich rokov. Za lena tejto rady vymenoval aj Jna Dudu, sdneho vikra a markuovskho farra. Rovnako na obdobie piatich rokov vymenoval Kolgium konzultorov dieczy, kde vymenoval aj Jna Dudu. Pn farra Duda je v uvedench poradnch orgnoch dieczneho biskupa 10 rokov (od roku 1996)

V pondelok 2. aprla 2007 pn farr v Bratislave prevzal z rk ministra kolstva Slovenskej republiky Osobitn ocenenie za prcu v oblasti vedy na Slovensku v rmci podujatia Vedec roka 2006. Podujatie usporiada kadorone Sekcia vedy a techniky Slovenskho syndiktu novinrov v spoluprci so Slovenskou akadmiou vied a Ministerstvom kolstva Slovenskej republiky. Na osobitn ocenenie bol pn farr vybran na zasadan Komisie da 13. marca 2007. Na ocenenie ho navrhla Pedagogick fakulta Katolckej univerzity v Ruomberku.
Teme sa z ocenenia a zrove k spechu srdene blahoelme.