Informátor

Radosť miništrantov zo spoločného stretnutia (Autor: archív redakcie)
Autor:Ján Duda
Pridané: 2007-03-03 15:07:31
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

• Dňa 28. decembra 2006 sa na markušovskej fare uskutočnil tradičný vianočný miništrantský turnaj v troch disciplínach: šachu, dáme a piškvorkách. V kráľovskej disciplíne v šachu zvíťazil Peter Fulla, študent Strojníckej priemyslovky, ktorý vo finále porazil Dominika Sečku, ktorý je ešte žiakom základnej školy. Na čestnom treťom mieste skončil gymnazista Michal Bušovský. Svoje čaro má aj súťaž v dáme, v ktorej dominovali gymnazisti. Zvíťazil Michal Bušovský, na druhom mieste skončil taktiež gymnazista Vlastimil Farkašovský. Na treťom mieste skončil žiak základnej školy Jakub Fulla. V piškvorkách sa opäť ukázal v najlepšom svetle Peter Fulla, na druhom mieste skončil Michal Pramuka a na treťom Tomáš Farkašovský.

• Tohtoročné Vianoce boli síce „na blate“, ale ani to neodradilo mládež od turistiky. Deň pred Silvestrom si urobili výlet na Sliezsky dom vo Vysokých Tatrách. Zorganizoval ho pán kaplán a zúčastnila sa ho mládež z Markušoviec a Tepličky.

• Na Silvestra pán farár informoval veriacich o štatistike krstov, sobášov a pohrebov, ako aj o finančnom hospodárení farnosti a filiálok. V Lieskovanoch to prečítal v nedeľu pri svätej omši o ôsmej hodine a v Tepličke a Markušovciach pri ďakovnej svätej omši v podvečerných hodinách, po ktorých sa konala ďakovná pobožnosť za všetky Božie dobrodenia končiaceho sa roku.

• V prvý deň Nového roka si Pán povolal na večnosť vdp. Jána Hvizdoša, kňaza na odpočinku v Kňazskom domove v Spišskej Kapitule. Zomrel vo veku 81 rokov. Pohreb sa konal v stredu 3. januára 2007 v jeho rodisku v Kluknave. Zádušnú svätú omšu slúžil Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup a kázeň, o ktorú ho otec biskup požiadal, povedal pán farár Duda. Vdp. Ján Hvizdoš z času na čas chodieval aj do Markušoviec vypomáhať za čias pána farára Milana Hvizdoša. Istý čas pôsobil v rodisku pána farára Dudu vo Veľkej Lesnej, ktorý v tom čase navštevoval Gymnázium v Starej Ľubovni. Kázeň v plnom znení uverejnil časopis farnosti Poprad, kde zosnulý žil dlhší čas na dôchodku a kde aj duchovne ešte vypomáhal pred svojim odchodom do kňazského domova dôchodcov.

• Na slávnosť Zjavenia Pána 6. januára 2007 sa v odpoludňajších hodinách konal v chráme sv. Michala archanjela v Markušovciach organový koncert tunajšieho rodáka, organistu a študenta Konzervatória v Košiciach Jána Pentáka. Jeho skladby uvádzal a duchovným slovom dopĺňal pán farár Ján Duda.

• V priebehu januára pán farár odovzdal na Biskupský úrad v Spišskej Kapitule odpisy matrík (krsty, sobáše, pohreby) farnosti Markušovce, vyplnený formulár, v ktorom predložil na kontrolu finančné hospodárenie farnosti, ako aj formulár finančného rozpočtu na rok 2007.

• Pán farár ako súdny vikár Spišskej diecézy musel predložiť Najvyššiemu tribunálu Apoštolskej signatúry, ktorej v súčasnosti predsedá kardinál Agostino Valini, správu o súdnickej činnosti Cirkevného súdu Spišskej diecézy počas roka 2006. Túto správu poslal do Ríma 10. januára 2007.

• V pondelok 15. januára 2007 prijal na audiencii členov Cirkevného súdu Spišskej diecézy spišský diecézny biskup Mons. František Tondra. Prijatie sa konalo pri príležitosti začiatku nového súdneho roka 2007. V úvodnom príhovore otca biskupa pozdravil súdny vikár Ján Duda a informoval ho o práci súdu. Otec biskup vo svojom príhovore sa sudcom poďakoval za ich prácu a povzbudil ich, aby rástli aj po stránke duchovnej i odbornej.

• Dňa 3. februára navštívil Markušovce spišský diecézny biskup Mons. František Tondra, aby odslúžil zádušnú výročnú svätú omšu za svojho príbuzného zosnulého pána Leopolda Gattingera. Spolu s ním koncelebrovali domáci kňazi a počas svätej omše udelili prítomným veriacim aj svätoblažejské požehnanie.

• Vo štvrtok 11. februára sa konali kňazské rekolekcie pre kňazov dolnospišských dekanátov (dekanáty Levoča, Spišská Nová Ves a Spišské Podhradie). Tentoraz sa rekolekcie konali v Smižanoch a zúčastnili sa ich aj obaja kňazi z Markušoviec.