Informtor

Autor:Jn Duda
Pridan: 2006-10-02 08:58:55
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V doch od 19. do 21. jla 2006 usporiadal pn kapln Valentn Kokorua vlet minitrantov v Slovenskom raji. Ubytovan boli v Spiskch Tomovciach, odkia podnikali try po Slovenskom raji a kde trvili as portom, hrami a dobrou nladou.

Da 27. jla 2006 pn kapln Kokorua so skupinou mldee z Tepliky usporiadal vstup na Zbojncku chatu vo Vysokch Tatrch. Vstup sa vydaril aj vaka dobrmu poasiu.

V doch od 8. do 10. augusta 2006 bohoslovec Mat Reiner usporiadal pre mlde farnosti a fililok trojdov vlet do prrody v Hnilku. Bvali na chate v Hnilku, kde strvili as predovetkm nvtevou prrody.

Da 19. augusta 2006 navtvil Lieskovany otec biskup Mons. tefan Seka, aby poehnal nov krov cestu v Lieskovanoch. Poas sv. ome zo slvnosti Nanebovzatia Panny Mrie poehnal jednotliv zastavenia krovej cesty. Po sv. omi pred kostolom za ndhernho poasia poehnal hasisk striekaku a zstavu dobrovonho hasiskho zboru v Lieskovanoch. Nov krov cestu pre Lieskovany daroval pn Mikul Dzurinda. Da 15. augusta 2006 v de slvnosti Nanebovzatia P. Mrie slil slvnostn sv. omu v Lieskovanoch pn farr Duda.

V utorok 29. augusta 2006 pn kapln Kokorua zorganizoval vlet mldee do Vysokch Tatier. Pre nepriazniv poasie mlde z Markuoviec a Tepliky navtvili Beliansku jaskyu a mzeum v Tatranskej Lomnici.

V piatok 8. septembra 2006 slil v kostole Narodenia P. Mrie v Teplike slvnostn sv. omu pn farr Jn Duda. V nedeu 10. septembra 2006 slvnostn odpustov sv. omu v Teplike slil vdp. Frantiek Trstensk, rodk z Tvrdona.