Vlet minitrantov

Autor:Jn Duda
Pridan: 2006-08-16 18:32:30
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V stredu 19.7.2006 sa uskutonil minitrantsk vlet do Slovenskho raja. Vlet usporiadal pn kapln Kokorua spolu s bohoslovcami Jokom Skenikom a Matom Reinerom.