Zver kolskho roka 2005/2006

Autor:Jn Duda
Pridan: 2006-08-16 18:31:15
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V piatok 30. jna 2006 navtvil Zkladn kolu v Markuovciach pn farr pri prleitosti ukonenia kolskho roku. Kon tak u tradine, kde povie prtomnm aj krtky prhovor, v ktorom im poakuje za ich prcu pri formcii mldee a za to, e ich ved nielen k vzdelaniu, ale aj k opravdivm hodnotm udskosti. Po ukonen zhromadenia sa konala v blzkom chrme svt oma so spevom Teba Boe chvlime.