tdium v Rme

Mgr. Cyril Hamrk (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2006-08-16 18:30:39
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Dp. Cyril Hamrk po dvojronom psoben v pastorcii v Poprade odiiel do Rma na alie tdia. Bude tudova masmedilnu komunikciu na Ppeskej univerzite sv. Kra, ktor vedie personlna prelatra Opus Dei. Personlnu prelatru zaloil dnes u sv. Josemara Escrva Ballaguer. V sasnosti stoj na jej ele prelt v hodnosti biskupa, ktorm je od roku 1992 paniel Javier Echevarria Rodriguez.