Primcie v Markuovciach

Autor:Jn Duda
Pridan: 2006-08-16 18:29:07
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Novokaz dp. Jn Rimbala mal primcie v sobotu 24. jna 2006. Svoju primin svt. omu celebroval zo slvnosti sv. Jna Krstitea. Z rodnho domu, kam po neho priiel pn farr Duda so sprievodom, iel do farskho kostola vo venci, ktor niesli prvoprijmajce deti. Jeho priminm kazateom bol bval markuovsk kapln vdp. Anton Kasan. Pri sv. omi spieval markuovsk zbor, ktor dirigovala Lucia Hudkov. Na organe hrali Jn Pentk a Lucia Dutkov.
V nasledujci de v nedeu 25. jna 2006 mal primcie dp. Rbert Gurk. Z rodnho domu do kostola kral v sprievode mldencov a dievat obleench v kroji. Jeho priminm kazateom bol bval sprvca farnosti v Markuovciach vdp. Michal Vitkovsk. Aj pri jeho priminej svtej omi spieval markuovsk chrmov zbor. Obidvom novokazom na zver svtej ome zablahoelali minitranti, mlde, dospel veriaci, pn starosta i pn farr. Obaja novokazi udelili prtomnm veriacim svoje novokazsk poehnanie.