Prv dispozcie markuovskch novokazov

Autor:Jn Duda
Pridan: 2006-08-16 18:28:09
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Po kazskej vysviacke da 17. jna 2006 v aule Biskupskho radu spisk dieczny biskup odovzdal vysvtenm novokazom prv dispozcie za kaplnov. Dp. Rbert Gurk bol dekrtom uren za kaplna do Popradu, kde vystrieda dp. Cyrila Hamrka (tie z Markuoviec), ktor odiiel do Rma tudova masmedilnu komunikciu. Dp. Jn Rimbala bol dekrtom uren za kaplna do akoviec pri Kemarku.