V Mukaeve na Ukrajine

Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V stredu 12. aprla 2006 navtvil pn farr Mukaevo na Ukrajine. Mukaevo je sdlom Grckokatolckej eparchie, ktor vedie biskup slovenskho pvodu Mons. Milan aik a tie sdlom Rmskokatolckej dieczy, ktor vedie Mons. Attila Majnek. Pn farr navtvil Mukaevo na pozvanie biskupa Attilu Majneka. Na zhromaden kazov dieczy predniesol prednku s duchovnm povzbudenm a potom odpovedal na otzky kazov, ktor boli predovetkm praktickej pastoranej povahy.