Pstna duchovn obnova

Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V piatok a v sobotu po tvrtej pstnej nedeli sa uskutonila vo farnosti pstna duchovn obnova v Markuovciach a v Teplike. Duchovn obnova zaala prednkou o 16,00 hodine, pokraovala poklonou Eucharistie, modlitbou krovej cesty a sv. omou. Ukonila sa v sobotu rno sv. omou a zverenou prednkou. V Markuovciach duchovn obnovu viedol pn farr a v Teplike pn kapln. strednou tmou tohtoronej pstnej duchovnej obnovy bol nzov encykliky Benedikta XVI. Boh je lska.